Varsinais-Suomen taloyhtiökampanjassa on kevään aikana pilotoitu energiatarkastusta kahdessa turkulaisessa taloyhtiössä. Tarkastukset tehtiin kevennetyllä energiatarkastusmallilla, jossa asiantuntija selvittää kiinteistön energiankulutuksen perusominaisuuksia ja tekee suunnitelman energiatehokkuuden parantamiseksi. Pilottikohteina olivat kerrostaloyhtiö Lausteenohra sekä rivitaloyhtiö Lassen Koivikko. Energiatarkastukset toteutti varsinaissuomalainen Toiminimi Pasi Petäys – Energiatehokkuuspalvelut.

Pilottitaloyhtiöt suosittelevat energiatarkastusta myös muille taloyhtiöille

Pilottikohteet

As Oy Lausteenohra on rakennettu vuonna 1978 ja siinä on kaksi nelikerroksista rakennusta. Yhtiö on siirtynyt kaukolämmöstä maalämpöön 2019. Asuntoja on yhteensä 52. Yhtiön lämmön-, veden- ja sähkönkulutus ovat samaa suuruusluokkaa vertailuarvojen kanssa.


As Oy Lassen Koivikko on 1983 rakennettu, kolmen yksikerroksisen rakennuksen rivitaloyhtiö. Asuntoja on 16 ja lämmitysmuotona kaukolämpö. Ominaiskulutukset ovat keskimäärin vertailuarvojen mukaiset.

As Oy Lausteenohrassa tehdyn energiatarkastuksen perusteella taloyhtiölle suositellaan energiankulutuksen seurannan käyttöönottoa, patteriverkoston ja ilmanvaihdon tasapainotusta ja nuohousta sekä poistoilmapuhaltimien käyntiaikojen säätämistä. Patteriverkoston tasapainotus olikin ollut  taloyhtiön työlistalla jo ennen tarkastusta, mutta sen toteutus oli siirtynyt koronan vuoksi. Huoneistokäynneillä kävi ilmi, että korvausilmaventtiilit olivat useassa asunnossa kiinni. Niiden käytössä suositellaan opastamaan asukkaita. Lassen Koivikkoon suosituksena on lämmitysverkoston tasapainotus sekä patteritermostaattien tarkistaminen. Lisäksi hanojen vesivirtaamat suositellaan säädettäviksi, koska niissä oli paljon vaihtelua ja osittain ylivirtaamia. Pilottikohteiden hallitusten edustajien mielestä energiatarkastusta voi suositella muillekin taloyhtiöille.

“Energiatarkastus tuntui mielenkiintoiselta ja raportista sai ehdotuksia energiansäästöön. Hallitus oli mukana tarkastuksessa ja olikin erittäin hyödyllistä nähdä ja kuulla, mitä kaikkea voitaisiin suunnitella jatkossa koskien energian säästöä. Paikalla oli myös huoltoyhtiön edustaja ja isännöitsijä, joka mielestäni oli myös hyvä asia”, kertoo As Oy Lausteenohran hallituksen puheenjohtaja Teija Hallbäck-Vainikka.

Eniten hyötyä tarkastuksesta arvellaan olevan sellaisilla taloyhtiöille, joissa lähtötilanne, energiankäyttö ja mahdolliset korjaustarpeet eivät ole vielä selvillä. Tarkastuksesta saatava raportti ja sen toimenpidesuositukset antavat suuntaviivoja jatkotoimenpiteille ja tarvittaviin lisäselvityksiin.

 “Energiatarkastus ja sen raportti antavat taustatukea hallituksen työlle ja taloyhtiön PTS-korjaussuunnitelman laatimiseen. Hallitus voi perustella tarvittavia toimenpiteitä osakkaille yhtiökokouksessa, koska tieto lähtötilanteesta perustuu selvitykseen omien arvioiden sijaan”, toteaa As Oy Lassen Koivikon hallituksen puheenjohtaja Matts Almgrén.

As Oy Lausteenohra
Energiatarkastaja Pasi Petäys

Energiatarkastuspalvelu jatkuu

Valonia jatkaa energiatarkastusten esittelyä taloyhtiöille osana alueellista energianeuvontaa. Tavoitteena on tehdä palvelua tunnetuksi taloyhtiöille sekä saada paikallisia yrityksiä liittymään tarkastuksen tekijöiksi.

Palvelua tarjoavat yritykset on koottu Motivan verkkopalveluun. Tarkastusta tekeviä yrityksiä on tällä hetkellä 14. Yritykset voivat edelleen ilmoittautua Energiatarkastuksen tekijäksi verkkopalvelun kautta.

Energiatarkastuksen esimerkkiraportti (pdf) Motivan sivuilla

Liisa Harjula

energia-asiantuntija
liisa.harjula@valonia.fi
040 1820 412