Tammikuussa käynnistynyt alueellisen energianeuvonnan taloyhtiökampanja etenee. Kampanjassa tarjotaan taloyhtiöille foorumeiden käynnistystä, energiatarkastuksia ja asukaskampanjoita sekä asukastilaisuuksia. Taloyhtiöiden hallitusten jäsenille on järjestetty webinaareja yhteistyössä Kiinteistöliiton ja muiden alueellisten energianeuvojien kanssa sekä suomeksi että ruotsiksi.

Tulossa energiatarkastuksen pilotointia ja foorumi turkulaisille puutaloyhtiöille

Taloyhtiön energiatehokkuutta voidaan parantaa monilla toimenpiteillä. Olennaista on varmistaa, että rakennuksen käyttö ja ylläpito on tehokasta ja esimerkiksi tekniset järjestelmät toimivat halutulla tavalla energiaa tuhlaamatta. Taloyhtiön energiatarkastus on helppo tapa selvittää olemassa olevia ja tulevia korjaustarpeita. Varsinais-Suomessa pilotoidaan kampanjan puitteissa tarkastusta yhdessä tai kahdessa taloyhtiössä. Energiatarkastuksen suorittaa konseptin palveluvalikoimaansa ottanut varsinaissuomalainen yritys. Tarkastusta tekeviä yrityksiä löytyy koko maasta tällä hetkellä 13. Ensimmäinen tarkastuskohde on jo sovittu ja tuloksia siitä saadaan toukokuussa.

Alkuvuoden aikana on etsitty sopivia alueita kaupunginosa- tai korttelikohtaisten taloyhtiöiden foorumeiden kokoamiseen. Toukokuussa viikolla 20 järjestetään ensimmäinen foorumitapaaminen kaikille turkulaisille puutaloyhtiöiden hallituksille. Puutaloyhtiöiden erityispiirteinä ovat erilaiset haasteet korjaustoimien lupamenettelyissä. Jotta kampanjassa voidaan auttaa puutaloyhtiöitä, tarvitaan yhteistyötä myös viranomaisten kanssa. Asukkaat haluavat käyttää uusia ratkaisuja, mutta tieto sallituista tai rajoitetuista mahdollisuuksista ei kenties ole tiedossa. Toivottavaa on, että foorumin myötä syntyy aitoa vuorovaikutusta asukkaiden ja viranomaisten välille, jotta energiankäytöstä aiheutuviin ilmastohaasteisiin saadaan ratkaisuja myös puutaloalueilla.

Taloyhtiökampanjan webinaareissa esiteltiin energiatoimia ja päätöksenteon perusteita

Yhteistyössä Satakunnan energianeuvonnan ja Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen kanssa järjestetyssä neljän webinaarin sarjassa käsiteltiin energiatehokkuuden parantamisen mahdollisuuksia sekä päätöksentekoa yhtiöjärjestyksen ja asunto-osakeyhtiölain vaatimukset huomioiden. Samalla jaettiin vinkkejä ja linkkejä tarjolla oleviin työkaluihin ja toimintamalleihin unohtamatta käytännön esimerkkejä. Webinaarisarjan tavoitteena oli esitellä ja käynnistää uutta taloyhtiön energiatarkastuksen konseptia sekä paikallisia taloyhtiöfoorumeita.

Puheenvuoroissa kerrottiin esimerkiksi taloyhtiön roolista korjaushankkeen läpiviennissä ja esiteltiin suunnitelmallisen kiinteistönpidon välineitä. Pienille taloyhtiöille kohdennettu webinaari valotti hyvää hallintoa, isännöitsijän ja hallituksen tehtäviä, mutta myös kunnossapitovastuuta ja osakkaiden muutostöiden hyväksymistä asunto-osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla. Yksittäisenä esimerkkinä käytiin läpi aurinkosähkön hankintaan liittyvää päätöksentekoa taloyhtiössä. Muita teemoja olivat esimerkiksi lämmitysjärjestelmän valinta ja trimmaus, aurinkosähkön mahdollisuudet sekä energiatehokkuuden parantaminen taloyhtiön ylläpidossa ja korjaushankkeissa.

Taloyhtiöt voivat viestiä asukkaille energiafiksun asumisen materiaalipaketin avulla

Asukkaiden asumis- ja käyttötottumukset voivat kasvattaa tai pienentää taloyhtiön energiankulutusta noin viisi prosenttia. Opastamalla asukkaita energiafiksuun asumiseen, niin omistus- kuin vuokrataloyhtiöt voivat edistää energiatehokkuutta, lisätä asumisviihtyvyyttä ja hillitä ilmastonmuutosta.

Kampanjassa laadittu materiaalipaketti sisältää kampanjaohjeet, tiedoteluonnoksen, julisteen sekä kampanjakuvat ja -vinkit sosiaaliseen mediaan tai verkkojulkaisuihin. Materiaali on kaikkien kiinnostuneiden käytettävissä. Asukaskampanjan materiaalin voi ladata Motivan julkaisupankista.

Liisa Harjula

energia-asiantuntija
liisa.harjula@valonia.fi
040 1820 412

Grafiikkakuva kerrostalosta, keskellä ihmisiä pöydän ääressä ja teksti Taloyhtiöfoorumi