Turun, Raision, Naantalin, Kaarinan ja Liedon asukkaiden liikkumistottumuksia ja näkemyksiä seudun liikenneympäristön kehittämisestä selvitettiin kyselyllä. Nettikysely oli avoinna 20.3.–30.4.2017. Liikenneympäristöllä tarkoitetaan väyliä (mm. pyörätiet), rakenteita, palveluita (mm. joukkoliikenne), liikennettä palvelevia alueita (mm. pysäköintialueet) sekä maisemaa.

Kysymykset pohjautuivat Turun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteisiin ja toimenpiteisiin. Suunnitelman tavoitteena on erityisesti kestävän liikkumisen lisääminen jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen olosuhteita kehittämällä sekä sujuva ja turvallinen liikenne seudulla. Kyselyn tuloksia hyödynnetään seudun jatkuvassa liikennejärjestelmätyössä. Selvittämällä asukkaiden asenteita ja liikkumistottumuksia voidaan arvioida liikennejärjestelmätyön tavoitteiden ja toimenpiteiden painoarvoa sekä vaikutuksia.

Liikenneympäristökysely on sulkeutunut. Kyselyyn vastasi yhteensä 3530 henkilöä. Tulokset julkaistaan alkusyksystä.

Yhteystietonsa jättäneiden vastaajien kesken arvottiin Jopo-polkupyörä (arvo 399€). Jopon voitti Sami Tammi Turusta. Onnea voittajalle!

Kyselyn toteutti Varsinais-Suomen liitto ja Valonia osana kansainvälistä CIVITAS ECCENTRIC -hanketta. Suomessa hankkeen päätoteuttaja on Turun kaupunki. Vuosina 2016–2020 toteuttavan hankkeen keskeisenä tavoitteena on lisätä kestävien liikkumismuotojen käyttöä ja vähentää henkilöautoilua Turun kaupungin alueella.

Tavoitteena on, että kysely toistetaan säännöllisin väliajoin, seuraavan kerran todennäköisesti vuonna 2019.

Marja Tommola

kestävän liikkumisen asiantuntija
marja.tommola@valonia.fi
040 8328 515