Valonia toteuttaa kyselyn, jonka avulla halutaan lisätä ymmärrystä kuluttajien asenteista ja arvoista kaupunkilogistiikkaan ja sen uudenlaisiin ratkaisumalleihin liittyen.

Kysely on osa 6Aika: Citylogistiikan uudet ratkaisut -hanketta, jonka puitteissa erilaisia kaupunkilogistiikan ratkaisuja on kehitetty ja kokeiltu Turussa, Helsingissä ja Tampereella  vuosien 2018–2020 aikana. Tulokset tarjotaan muun muassa logistiikkapalveluita tuottavien yritysten käyttöön sekä kaupunkikehittäjille. Johtopäätöksistä voidaan saada apua myös haja-asutusalueen palveluiden suunnitteluun.

Valonian omassa kestävän liikkumisen edistämisen työssä on tavoitteena välittää kokeiluista saatuja oppeja ja syksyn aikana muotoiltavia toimintamalleja varsinaissuomalaisten kuntien käyttöön. Kooste kyselyn vastauksista julkaistaan syksyllä 2020 osana hankkeen tuloksista koottavaa materiaalipakettia.

Kysely on avoinna 15.8.2020 asti ja siihen voivat vastata kaikki Suomessa asuvat yli 18-vuotiaat. Vastaukset ovat täysin anonyymeja. Vastaaminen kestää noin 5–10 minuuttia.

Kyselyn linkkiä valonia.fi/logistiikkakysely saa välittää eteenpäin!

Lisätiedot

Paula Väisänen

kestävän liikkumisen asiantuntija
paula.vaisanen@valonia.fi
044 907 5986