Uudessakaupungissa sijaitsevassa Kalannin vanhainkodissa pidettiin toukokuussa pienimuotoinen markkinavuoropuhelutilaisuus. Rakennukseen on tulossa maalämpö, jonka myötä avautuu uusia mahdolllisuuksia myös rakennuksen jäähdytyksen suhteen. Osana Valonian ELLE-hanketta järjestettyyn tilaisuuteen tuli paikalle neljä paikallisten yritysten edustajaa, joiden kanssa tutustuttiin rakennukseen sekä käytiin hyvää keskustelua mahdollisista suunnista jäähdytyksen suhteen.

Tilaisuuden aikana saatiin käytyä läpi mahdolliset vaihtoehdot sekä löydettiin perusteltu ratkaisu jäähdytyksen järjestämiseen – todettiin, että perinteinen erillinen koneellinen jäähdytys on selkeästi paras tapa tilojen jäähdytykseen. Mahdollisten hybridiratkaisujen ja energiatehokkaampien vaihtoehtojen suhteen oli liian vaikeita esteitä, jotka tekivät vaihtoehdoista mahdottomia tai liian kalliita. Samalla opittiin, että lämpöpumppuhankintaa suunniteltaessa tulisi jäähdytys ottaa huomioon alusta asti. Silloin kun kaikki vaihtoehdot ovat vielä avoinna, on helpompi löytää innovatiivisempia ratkaisuja.

Markkinavuoropuhelu edesauttaa onnistuneita hankintoja

Vaikka Kalannin markkinavuoropuhelutilaisuudessa tapahtunut ideointi johtikin tällä kertaa tavanomaiseen ratkaisuun, oli se kuitenkin erinomainen käytännön kokemus markkinavuoropuhelusta hankinnan työkaluna.

ELLE-hankkeessa edistetään innovatiivisia energiaratkaisuja tarjoavien yritysten liiketoiminta- ja pilotointimahdollisuuksia Varsinais-Suomessa. Kehittämiskohteena ovat kuntien kiinteistöt. Hankkeessa kehitetään toimintamalli, joka perustuu kuntien kiinteistöjen peruskartoitukseen, avoimeen dataan sekä kuntien ja yritysten väliseen tehostettuun markkinavuoropuheluun. Samalla lisätään energiatehokkuutta sekä uusiutuvan energian osuutta varsinaissuomalaisissa kunnissa. Markkinavuoropuhelukokeilut ovat osa toimintamallin kehitysprosessia.

Tero Viander

Tero työskenteli Valoniassa energiateknisenä asiantuntijana elokuuhun 2019 saakka.