Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus KEINO on osa hallitusohjelman toteutusta, jonka toimintaa ohjaa ja rahoittaa Työ- ja elinkeinoministeriö. KEINO tukee ja auttaa julkisia hankkijoita kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen kehittämisessä.

Paikalliset muutosagentit auttavat kuntia konkreettisissa kysymyksissä

Osaamiskeskuksen paikallisena yhteyspisteenä toimivat KEINO-muutosagentit, jotka tuovat KEINOn toimintaa ja tukea lähemmäksi alueen hankintayksiköitä. Muutosagentit toimivat KEINO:n alueellisina edustajina ja heidän tehtävänään on hankintayksiköiden neuvominen ja sparraus kestävissä ja innovatiivisissa hankinnoissa, tiedon kerääminen ja välittäminen kestävien ja innovatiivisten hankintojen alueellisista tarpeista sekä kansallisten linjausten viestiminen omalle muutosagenttialueelle.

Muutosagentit haetaan avoimella haulla yhteisesti sovittujen kriteerien pohjalta. Varsinais-Suomen muutosagenttina toimii Valonian Riikka Leskinen. Alueellinen KEINO-muutosagentti auttaa varsinaissuomalaisia hankintayksiköitä konkreettisissa kysymyksissä, tieto- tai koulutustarpeissa sekä verkostoitumisessa. Tavoitteena on myös vahvistaa hankintojen roolia strategisena työkaluna.

Kunnat ja muut julkiset hankintayksiköt voivat olla yhteydessä muutosagenttiin ja pyytää apua tai kommenttia. Kysymykset voivat liittyä mm

  • hankinnoilla vaikuttamiseen ja strategiseen ohjaukseen
  • kestävien hankintojen edistämiseen sekä kriteereihin ja hyviin esimerkkeihin
  • uudenlaisiin toimintatapoihin liittyen.

Riikka Leskinen

toimialapäällikkö
riikka.leskinen@valonia.fi
044 907 5995