Suomen Yrittäjien Tahdo uudistua -kampanja käynnistyi alkuvuodesta. Uudistumispaineet ovat koronan aiheuttamien poikkeusolojen myötä realisoituneet kuluneen vuoden aikana yhä useammalle yrittäjälle. Tahdo uudistua on pk-yrityksille suunnattu maksuton liiketoiminnan kehittämisohjelma, jossa innostetaan yrittäjiä kehittämään liiketoimintaansa ja saamaan uutta puhtia yrittämiseen ja uusien ideoiden kokeiluun. Osana kehittämisohjelmaa Varsinais-Suomessa on käynnissä oma Uudistumispolku-kokonaisuus, joka on avoin kaikille maakunnan alueella toimiville pk-yrityksille.

Valonia on yksi Varsinais-Suomen Yrittäjien alueellisista yhteistyökumppaneista kampanjassa. Valonia tuo kampanjaan kestävyysnäkökohtien asiantuntemusta ja rohkaisee yrittäjiä kehittämään liiketoimintaansa vastuullisempaan ja ympäristöä paremmin huomioivaan suuntaan.

Elo-syyskuun vaihteessa kampanjan tiimoilta järjestettiin viisi alueellista tilaisuutta, joissa yrittäjät pääsivät verkostoitumaan kasvotusten, kuulemaan muiden yrittäjien kokemuksia sekä saamaan ajankohtaista tietoa Yrittäjien palveluista. Tilaisuuksia järjestettiin Salon Halikossa, Aurassa, Naantalissa, Kaarinassa sekä Laitilassa. Jokaisessa tilaisuudessa oli mukana myös Valonian edustaja, joka kertoi osallistujille kiertotaloudesta sekä vähähiilisen yhteiskunnan näkymistä. Osallistujille kerrottiin muun muassa erilaisista kiertotalouden liiketoimintamalleista, jotka voivat tarjota yrityksille mahdollisuuksia muokata nykyistä liiketoimintaansa yhä voimistuvien kestävyysvaatimusten mukaiseen suuntaan.

Raskaan ja poikkeuksellisen kevään jälkeen tilaisuuksien perustavanlaatuisena lisäarvona oli tavata toisia yrittäjiä kasvotusten ja suunnata katseet hetkeksi tulevaisuuden kehittämismahdollisuuksiin. Jokaisessa alueellisessa tilaisuudessa oli lämmin ilmapiiri ja kestävyysasiat herättivät hyvää ja hedelmällistä keskustelua.

Anni Lahtela

kehittämisasiantuntija

Vapaalla 1.7.2022 alkaen

Anna von Zweygbergk

Anna työskenteli Valoniassa ilmastoasiantuntijana huhtikuuhun 2023 asti.

Riikka Leskinen

toimialapäällikkö
riikka.leskinen@valonia.fi
044 907 5995

Tilaisuuden osallistujia Wiurilan kartanossa.