Syyskuun alussa 2016 käynnistyi kansainvälinen CIVITAS ECCENTRIC -hanke, jonka tarkoituksena on vahvistaa kestävän liikkumisen toimintaa Turun seudulla. Partnerikaupunkeina hankkeessa ovat Turku, Tukholma, Madrid, München ja Ruse. Helmikuun lopussa 2018 Münchenissä järjestettiin partnereiden tapaaminen, jossa Valoniakin oli mukana. Kaikkiaan tilaisuuteen osallistui noin 50 partnerikaupunkien, yritysten, järjestöjen ja muiden hankkeessa mukana olevien organisaatioiden edustajaa. Kolmen päivän aikana perehdyttiin hankkeen teknisiin puoliin, mutta ennen kaikkea jaettiin kokemuksia ja esiteltiin toimenpiteitä, joita eri kaupungeissa oli tehty.

Münchenin Domagk Park

Ensimmäisenä päivänä kierrettiin Münchenin laboratorioaluetta, Domagk Parkia. Domagk Park vastaa Turussa hankkeen kokeilualueena toimivaa Kupittaata. Poikkesimme Domagk Parkin asukkaille tarkoitetussa palvelupisteessä, jonka tarkoituksena oli tukea autotonta arkea. Pisteen palveluita kehitetään asukkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan. Tällä hetkellä siellä on muun muassa kirjojen etälainausmahdollisuus ja pakettipiste, johon jätettävät paketit toimitetaan eteenpäin taakkapyörillä. Mielenkiintoinen yksityiskohta on pesulapalvelu: pisteessä ei ole pesukoneita, vaan sinne viedään vaatteet ja kerrotaan, minne pesulaan ne toimitetaan. Pesulakäynnin jälkeen vaatteet toimitetaan takaisin asiakkaalle, joka voi hakea puhtaat pyykkinsä ilman pitkiä matkoja tai autoilua. Erityisen kätevä palvelu on työläämpää mattopyykkiä ajatellen.

Palvelupisteen läheisyydessä oli kulkuvälineiden yhteiskäyttöpiste. Asukas rekisteröityy palvelun käyttäjäksi, jonka jälkeen hänellä on mahdollisuus käyttää sähköpyöriä, taakkapyöriä, sähköskoottereita tai autoja. Kulkuneuvot ladataan katoilla olevien aurinkopaneelien avulla. Palvelu on taloyhtiön järjestämä, mutta kaupunki on mahdollistanut palvelun pienentämällä parkkipaikkanormia: tarjotessaan yhteiskäyttöisiä kulkuvälineitä rakennuttajan ei tarvinnut varata alueelle rakennusmääräysten mukaista määrää parkkipaikkoja.

Eri-ikäisten kaupunkilaisten osallistamista ja kimppakyytien edistämistä

Päivien aikana kuultiin lukuisia loistavia esimerkkejä toteutetuista kestävän liikkumisen toimenpiteistä. Madridissa on toteutettu onnistuneesti senioreille suunnattuja joukkoliikenteen kampanjoita ja tehty videoita yhdessä nuorten ja senioreiden kanssa. Münchenissä nuoret ovat puolestaan opettaneet senioreita käyttämään joukkoliikenteen sovelluksia. Tukholmassa järjestettiin innovaatiokilpailu parkkeerauksen järjestämisestä. Kyseessä oli julkinen hankinta, joka toteutettiin uudella tavalla, kilpailusäädökset huomioiden. Ideoita oli otettu esimerkiksi arkkitehtikilpailuista.

Madridissa halutaan vähentää autoilua ja parkkipaikkojen tilantarvetta, joten siellä kokeillaan ainoastaan kimppakyytiläisille tarkoitetun parkkitalon toimivuutta. Münchenissä oli kehitteillä CityTaxi, sähkökäyttöinen, pieni taksi vain kaupunkikäyttöön. CIVITAS ECCENTRIC hankkeen myötä Müncheniin on myös perustettu kimppakyytipalveluja organisoiva yritys JobRide, jonka kautta yritykset saavat käyttöönsä työntekijöille jaettavan kimppakyytisovelluksen.

Marja Tommola

kestävän liikkumisen asiantuntija
marja.tommola@valonia.fi
040 8328 515