Valoniassa on suunniteltu ja edistetty harrastekuljetusten ympäristövaikutusten vähentämiseen sekä perheiden ajankäytön helpottamiseen tähtäävää harrastetaksikokeilua viime kesästä saakka yhteistyössä Turun kaupungin Civitas Eccentric -hankkeen kanssa. Syksyllä 2018 yhteistyössä urheiluseurojen kanssa toteutettiin harrastajien perheille kysely, jonka vastaukset osoittivat, että tarve ja kiinnostus harrastetaksipalvelulle perheiden keskuudessa on suurta. Kokeilun käynnistämistä on työstetty aktiivisesti syksystä asti, mutta haasteita on ollut erityisesti palvelun toimivuuden kannalta sopivien yhteistyökumppaneiden löytämisessä sekä tilaussovelluksen kehittämisessä.

Kolmeviikkoinen kokeilujakso käynnistyi

Keväällä harrastetaksiprojekti sai tuulta purjeisiin, kun kokeilulle myönnettiin ympäristöministeriön Kokeilun paikka -avustus. Avustusohjelmassa toteutetaan suomalaisten hiilijalanjäljen puolittamisen tavoitetta tukevia kokeiluja. Kokeilun paikka -rahoituksen turvin Valonia yhdessä tilaussovelluksesta sekä kuljetusten järjestelyistä vastaavan Kyydin ja urheiluseurojen aktiivien kanssa järjesti yhteiskehittämistyöpajan, jonka tuloksena kokeilulle muotoutui palvelualue ja se päästiin vihdoin käynnistämään 13.5.2019. Kokeilu jatkuu toukokuun loppuun asti.

Kokeilun aikana kuljetuksista vastaavat Kyydin paikalliset yhteistyökumppanit Jalobus Oy ja Multitaito Oy. Kokeilun paikka -rahoituksen ansiosta kokeilussa matkat ovat osallistujille maksuttomia. Kokeilulla tähdätään käyttökokemusten keräämiseen ja treenikyytisovelluksen kehittämiseen. Kokeilu on siis yksi askel kohti laajemmin Turun seudulla ja muuallakin toimivaa harrastetaksipalvelua.

Lisätiedot

Silja Ngobese

projektiasiantuntija
silja.ngobese@valonia.fi
040 184 7083