Energia-asiantuntijaksi Valoniaan?

Oletko kehittämishaluinen ja selkeäsanainen energia-asiantuntija, joka haluaa olla tekemässä aidosti vaikuttavaa työtä? Etsimme nyt energia-asiantuntijaa määräaikaiseen työsuhteeseen!

Varsinais-Suomen liitto on aluekehitysviranomainen, joka vastaa maakunnan yleisestä kehittämisestä sekä maakuntakaavoituksesta. Osana Varsinais-Suomen liittoa toimii Valonia, joka on alueen kuntien yhteinen kestävän kehityksen asiantuntijaorganisaatio. Autamme Varsinais-Suomen kuntia, yrityksiä sekä asukkaita pienentämään hiilijalanjälkeään sekä parantamaan ekotehokkuuttaan ja ympäristövastuullisuuttaan. Toimipisteemme sijaitsee Turussa.

Tarjoamme mahdollisuuden olla mukana tekemässä yhteiskunnallisesti vaikuttavaa työtä, sisällöltään kiinnostavan tehtäväkentän, monialaisen ja innostuneen asiantuntijatiimin, modernit toimitilat sekä joustavat etätyökäytännöt.

Energia-asiantuntijana keskeisimpiä tehtäviäsi ovat:

  • Kestävien kiinteistökohtaisten ja alueellisten energiaratkaisujen edistäminen ja neuvonta. Kohteena ovat kunnat, taloyhtiöt, pk-yritykset ja asukkaat.
  • Kuntien energiatehokkuus- ja ilmastotyössä mukana oleminen, hiilineutraali Varsinais-Suomi -tavoitteen edistämiseen liittyvät asiantuntijatehtävät.
  • Osallistuminen Valonian hankesuunnitteluun, tapahtumien järjestämiseen ja viestinnän sisällöntuotantoon omaan tehtävänkuvaasi liittyen.

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen vaatii energiateknistä osaamista, mm. kulutusseuranta, lämmitys- ja ilmanvaihtoratkaisut sekä energiakatselmusten tuntemista. Lisäksi tarvitaan viestintä- ja vuorovaikutustaitoja sekä ymmärrystä ilmastotyöstä ja kestävästä kehityksestä myös laajemmin.

Edellytämme hakijalta soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja työssä osoitettua pätevyyttä tehtävän hoitamiseen. Odotamme sinulta hyviä yhteistyötaitoja, aktiivista ja oma-aloitteista työotetta sekä kykyä hoitaa useita samanaikaisia aikatauluihin sidottuja tehtäväkokonaisuuksia.

Kerro hakemuksessa omasta osaamisestasi, verkostoistasi sekä alan työkokemuksesta. Katsomme eduksi jo tehdyn neuvonta- ja viestintätyön eri sidosryhmien kanssa sekä kokemuksen ja tietämyksen alan lainsäädännöstä ja KETS-sopimuksista. Eduksesi katsomme myös englannin ja ruotsin kielen osaamisen.

Työsuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Toimen tehtäväkohtainen palkka perustuu KVTES:n mukaisesti suoritettuun tehtävien vaativuuden arviointiin ja on 3 100 euroa/kk (työaika 100 %). Tehtäväkohtaisen palkan lisäksi voidaan maksaa henkilökohtaisia lisiä. Tehtävä on määräaikainen 1.11.2021 (tai sopimuksen mukaan)–30.4.2022, mutta sisältää mahdollisuuden jatkoon.

Lähetä hakemuksesi ansioluetteloineen osoitteeseen kirjaamo@varsinais-suomi.fi 27.10.2021 mennessä.

Lisätiedot

Riikka Leskinen

toimialapäällikkö
riikka.leskinen@valonia.fi
044 907 5995