Kunnat omistavat suuren määrän kiinteistöjä, joiden energiaratkaisuissa on runsaasti parannettavaa. Nyt energiaan liittyvää liiketoimintaa halutaan edistää Varsinais-Suomessa yhdistämällä kuntien kiinteistöjen tarpeet sekä energia-alan yritysten tuotteet ja palvelut.

Markkinavuoropuheluita alustavia tilaisuuksia pidetään syksyn mittaan kolme kappaletta. Teemat on valittu hankkeessa kuntien kiinteistöihin tehtyjen energiakatselmointien perusteella:

  • lämpö palveluna pe 12.10.2018
  • ilmanvaihto ja lämmöntalteenotto pe 9.11.2018
  • valaistus ja valaistuksenohjaus pe 14.12.2018

Näistä teemoista kiinnostuneita yrityksiä kannustetaan nyt osallistumaan mukaan luomaan pohjaa varsinaissuomalaisittain uudenlaiselle kuntahankintaosaamiselle. Yrityksen teemoihin liittyvästä tarjonnasta tai avoimen datan perusteella löytyneistä soveltuvista kehityskohteista voi ilmoittaa Tero Vianderille (yhteystiedot alla).

Avoin data mahdollistaa uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia

Hankkeessa on myös koottu kuntakiinteistöjen energiateknisiä tietoja avoimeksi dataksi, joka toimii myös markkinavuoropuheluiden pohjamateriaalina. Lounaistiedon rajapinnassa on mukana on tietoja jo 126 kuntakiinteistöstä Kemiönsaaren, Liedon, Loimaan, Salon, Someron ja Uudenkaupungin alueelta. Rakennusten perustietojen lisäksi tietoa on koottu muun muassa kulutuksista, lämmityksestä, ilmanvaihdosta ja valaistuksesta. Avoimen datarajapinnan kautta avautuu yrityksille kuntien kiinteistöihin liittyvä liiketoimintapotentiaali.

Valonian koordinoimaa ELLE-hanketta (Energiaan liittyvän liiketoiminnan edistäminen Varsinais-Suomessa) rahoittaa EU:n aluekehitysrahasto ja hankeaika jatkuu helmikuun 2020 loppuun saakka.

Tero Viander

Tero työskenteli Valoniassa energiateknisenä asiantuntijana elokuuhun 2019 saakka.