Energiaan liittyvän liiketoiminnan edistäminen Varsinais-Suomessa eli ELLE-hanke on edennyt merkittävin askelein kohti tavoitteena olevia markkinavuoropuheluita kuntien ja yritysten välillä. Hankekuntien kiinteistöihin on tehty kevennettyjä energiakatselmointeja 18 kohteeseen ja listaus kuntakiinteistöjen energiateknisistä ominaisuuksista sisältää jo 126 kiinteistön tietoja.

Energiakatselmointien perusteella kuntien kohteissa on yleisimmin parantamisen varaa ilmanvaihdon lämmöntalteenotossa. Monessa kohteessa lämmöntalteenotto joko puuttuu tai on suorituskyvyltään heikko. Parannukset tässä tuovat huomattavia säästöjä, kun kiinteistön energiankulutus voi pienentyä jopa neljänneksellä. On havaittu myös, että vaikka kiinteistöautomatiikka onkin erinomainen työkalu, ei sen kautta päästä tarpeeksi kattavasti perille kiinteistötekniikan tilanteesta. Esimerkiksi juuri ilmanvaihdon lämmöntalteenoton toimintakyvyltä usein puuttuu seuranta.

Avoin data markkinavuoropuhelun mahdollistajana

Hankkeessa on koottu osallistuvien kuntien kiinteistöjen perustietoja. Taulukkomuotoon kootut tiedot sisältävät muun muassa rakennusten mitat, vuosikulutukset, lämmitysmuodot sekä tunnistetut tulevaisuuden korjaustarpeet. Perustiedot on avattu Lounaistiedon avoimeen rajapintaan. Ne ovat kaikkien nähtävissä ja myös yritysten hyödynnettävissä. Rajapinnan kautta yrityksille avautuu kiinteistöihin liittyvä liiketoimintapotentiaali. Toivon mukaan avoin data helpottaa jatkossa kuntien hankintoja ja myös pienempien, uusiutuvan energian ratkaisuja tarjoavien yritysten mahdollisuuksia päästä mukaan kilpailutuksiin.