Aurinkosähkön tuotanto on viimeisten vuosien aikana kasvanut merkittävästi sekä valtakunnallisesti että Varsinais-Suomessa. Tuotannon kasvu selittyy suurelta osin sillä, että yksityisten ihmisten lisäksi myös yritykset ovat kiinnostuneet aurinkoenergiasta.

Energiavirasto on selvittänyt vuodesta 2015 alkaen verkkoon kytketyn sähkön pientuotannon kapasiteettia verkkoyhtiöille kohdennetulla kyselyllä. Kyselyn mukaan Suomessa oli vuoden 2015 syksyllä noin 7,9 megawattia (MW) verkkoon kytkettyä aurinkosähköä, kun 2017 määrä oli jo 66 MW ja vuonna 2018 lukema tuplaantui jälleen ollen 120 MW. Huomionarvoista on, että aurinkovoimalla tuotetun sähkön osuus vuonna 2018 oli kuitenkin edelleen yhteensä vain 0,2 prosenttia (67 terawattituntia) Suomen kaikesta sähköntuotannosta (lähde: Energiateollisuus).

Valonia on koonnut alueen verkkoyhtiöiltä tietoa verkkoon liitetyistä aurinkosähköjärjestelmistä vuodesta 2016 alkaen. Vuosina 2016–2018 toteutettuja uusia kohteita on maakunnassa yhteensä 1732 ja niiden nimellisteho kaikkiaan 15,12 MW.

Taulukko:

Aurinkosähkökohteet Varsinais-Suomessa 2016–2018. Taulukossa eivät ole mukana ennen vuotta 2016 toteutetut voimalat.

Valonia mukana edistämässä aurinkosähköä yhteishankinnoilla

Valonia on ollut mukana edistämässä aurinkosähkön yleistymistä järjestämällä pientalojen omistajille yhteishankintoja. Kilpailutusmalli on saatu Suomen ympäristökeskuksen Hinku-hankkeen kautta. Valonian tavoitteena on levittää toimintamallia maakunnassa sekä jakaa kokemuksia myös valtakunnallisesti.

Ensimmäinen kilpailutus toteutettiin Mynämäellä vuonna 2017 ja osallistujia oli kymmenen. Syksyllä 2018 käynnistettyyn yhteishankintaan Somerolla on osallistunut 29 taloutta. Valonia kilpailutti aurinkosähköjärjestelmät Avaimet käteen -toimituksina, joissa valittavana oli kolme eri kokoluokkaa: 3 kW, 5 kW ja 7 kW. Someron kaupungin ja Valonian yhteistyöhankkeen tavoitteena on ollut aktivoida asukkaat mukaan Someron ilmasto-ohjelman käytännön toteutukseen. Someron asennukset valmistuivat heinäkuussa 2019. Tuorein esimerkki yhteistyöstä on Salo, jossa Ilmastoviisas Salo -asukasryhmä toteutti kilpailutuksen samaa toimintamallia mukaillen. Aurinkopaneelien asennus valmistunee syyskuun aikana. Kaikkiaan näihin kolmeen toteutuneeseen aurinkosähkön yhteishankintaan on osallistunut 62 pientaloa ja järjestelmien nimellisteho on yhteensä noin 0,31 MW.

Varsinais-Suomessa seuraava yhteishankinta käynnistyy Laitilassa syyskuussa 2019. Laitilan kaupunki osallistuu hankkeen viestintään.Laitilassa järjestetään infotilaisuus hankinnasta 17.9.

Aurinkosähkön yhteishankintoja on toteutettu ja on parhaillaan käynnissä myös muissa maakunnissa. Toiminta kytkeytyy useimmiten alueen muuhun ilmastotyöhön.

Aurinkopaneeleita voi myös vuokrata

Vuokrattava aurinkopaneeli on hyvä vaihtoehto aurinkoenergian tuottamiseen esimerkiksi kerrostalo-, rivitalo- tai omakotiasukkaalle, jolla ei ole mahdollisuutta asentaa katolleen omaa aurinkosähköjärjestelmää. Varsinais-Suomen sähköyhtiöstä palvelua tarjoavat Turku Energia ja Sallila Energia.

Yrityksille on tarjolla aurinkosähköä palveluna, jossa rahoitus toteutuu PPA-palveluna (Power Purchase Agreement). Palvelua tarjoava yritys suunnittelee kohteeseen aurinkosähköjärjestelmän, rakentaa sen sekä huolehtii käytöstä ja kunnossapidosta. Asiakkaan tehtävänä on järjestelmän tuottaman sähkön ostaminen sopimuskauden ajan. Toimintamallissa sopimusaika on pitkä ja sopimuskauden jälkeen yritys voi lunastaa aurinkovoimalan itselle tai jatkaa sopimusta.Varsinais-Suomessa palvelua tarjoavat mm. Turku Energia, Areva Solar ja Vakka-Suomen Voima.

Liisa Harjula

energia-asiantuntija
liisa.harjula@valonia.fi
040 1820 412