Varsinais-Suomen ilmastotiekartan 2030 valmistelu jatkuu, vaikka aikataulua ja etenemistä on jouduttu kuluneen kevään poikkeusolojen vuoksi muuttamaan. Tarkoituksena on kuitenkin saada työ valmiiksi tämän vuoden aikana. Ilmastotiekartta koostuu strategisista muutostavoitteista ja kärkitoimenpiteistä, joilla päästään tarvittaviin päästövähennystavoitteisiin vuoteen 2030 mennessä. Muutostavoitteita asetetaan suurimmille päästösektoreille ja kohdennetaan niihin toimintoihin, joihin voidaan vaikuttaa. Varsinais-Suomen päästölaskelma vuoteen 2018 saakka osoittaa, että päästöt ovat Varsinais-Suomessa laskeneet Suomen keskiarvoa vauhdikkaammin, mutta edelleen tahtia on kiristettävä seuraavan kymmenen vuoden aikana, jotta Suomi saavuttaa hiilineutraaliuden vuoteen 2035 mennessä.

Tiekarttatyön ensimmäisessä vaiheessa on paneuduttu energian tuotantoon ja käyttöön sekä liikenteeseen ja liikkumiseen. Näitä kahta teemaa koskevia muutostavoitteita ja kärkitoimenpiteitä on käsitelty muun muassa ilmastovastuujaoston kokouksissa helmikuussa ja huhtikuussa. Lisäksi alueen toimijoita ja asiantuntijoita on haastateltu ja kiinteistöjen energiatehokkuudesta on järjestetty pyöreän pöydän keskustelu. Energiateeman tiekartta on vielä valmistelussa, koska energiatuotantoa koskeva keskustelu jouduttiin siirtämään syksyyn. Sen sijaan liikenneteeman tiekarttaluonnos on jo nähtävillä täällä. Tiekartan kaikkiin osioihin on mahdollisuus vaikuttaa syksyn aikana.

Tiekartan valmistelua ohjaa Varsinais-Suomen liiton perustama ilmastovastuujaosto. Ilmastovastuujaosto on Varsinais-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) alainen ja siihen kuuluu lähes kolmekymmentä asiantuntijaa ja vaikuttajaa. Käytännön valmistelutyötä tehdään Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia 2018-2024 (Canemure) –hankkeessa, jota Varsinais-Suomen alueella koordinoi ja toteuttaa ELY-keskus tiiviissä yhteistyössä Varsinais-Suomen liiton ja Valonian kanssa. Tavoitteena on laatia maakunnan laajuista ilmastotyötä konkretisoiva toimintaohjelma, jonka toteutukseen eri tahot voivat sitoutua.

Ilmastovastuujaosto kokoontuu seuraavan kerran 11.9., jolloin käsiteltävänä teemana on maatalous. Vuoden 2020 viimeinen jaoston kokous on 20.11.

Lisätietoja

Ajankohtaista tietoa Varsinais-Suomen ilmastotyöstä ja ilmastovastuujaoston toiminnasta löydät Ympäristö Nyt -verkkosivuilta.

Hiilineutraalisuomi.fi -sivulla julkaistu Vähemmän päästöjä ja kustannuksia energiatehokkuudella -blogikirjoitus

Liisa Harjula

energia-asiantuntija
liisa.harjula@valonia.fi
040 1820 412