Markkinavuoropuheluissa tilaaja- ja toimittajaosapuolet tutustuvat sekä hankintaprosessiin että kohteeseen tarjolla oleviin ratkaisumahdollisuuksiin ennen varsinaista hankintaa. Varhainen vuoropuhelu antaa molemmille osapuolille eväitä parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseen. Kuntien hankinnoissa yritykset voivat esimerkiksi ohjeistaa kuntaa toimivampien hankintakriteereiden laatimisessa.

Syksyn aikana Valonia osallistui yhteensä kuuden energiateemaan liittyvän markkinavuoropuhelutilaisuuden järjestämiseen. Markkinavuoropuhelut olivat Valonialle uusi aluevaltaus. Tilaisuudet herättivät yritysten mielenkiinnon ja saadut kokemukset vakuuttivat siitä, että Valonialla on mielekäs rooli kestävien hankintojen edistämisessä hankintojen osapuolten kohtauttajana.

ELLE-hankkeen markkinavuoropuheluiden keskiössä kuntien hankinnat

ELLE-hankkeen kolmeen markkinavuoropuhelutilaisuuteen osallistui hankkeen yhteistyökuntien edustajien lisäksi yhteensä 23 eri yritystä. Tilaisuuksissa käsiteltiin valmiiden hankintakohteiden sijaan yleisiä, kuntia koskettavia teemoja: lämmöntuotantopalveluita, ilmanvaihto- ja lämmöntalteenottojärjestelmiä sekä valaistusta ja valaistuksen ohjausta. Kutakin teemaa esiteltiin osallistujille ja myös yrityksillä oli mahdollisuus kertoa palveluistaan. MAhdollisuus annettiin myös vapaamuotoiselle keskustelulle. Yritykset kokivat tilaisuudet erinomaisena väylänä kuulla sekä kuntien tilanteista että muiden yritysten tarjonnasta. Kuntien intresseissä on toteuttaa hankintojen kilpailutusprosessit onnistuneesti  ja siihen tilaisuudet tarjosivatkin hyödyllistä lisäoppia.

Konkreettisia kehittämisen paikkoja tunnistettiin kaikissa käsitellyissä teemoissa. Esimerkiksi valaistushankinnoissa saatetaan edelleen käyttää kilpailutuksen kriteerinä valaisimen tehoa, vaikka ledvalaistuksessa tehosta ei voi suoraan päätellä valon määrää. Valaistushankintojen kriteeristön kehittämistä aiotaankin jatkaa kunnissa. Ilmanvaihtojärjestelmiä puhdistavilla ja säätävillä yrityksillä on kuntien kokemusten mukaan voinut työn tulos jäädä odotettua kehnommaksi. Tällaisten tilanteiden varalta tarkastuskäytännöt sekä sanktiot on hyvä esittää selkeästi  jo tarjouspyynnössä. Lämmöntuottamisen kilpailuttamisen suhteen pohdittiin varsinkin eri vaihtoehtojen huomiointia: lämmitysmuodot poikkeavat toisistaan paljon niin tekniikan kuin ylläpidonkin puolesta ja esimerkiksi tilojen tarve, polttoainelogistiikka ja lämmöntuottokyky poikkeavat toisistaan lämpöpumppujen ja lämpökattiloiden välillä. Harvaan kohteeseen kaikki ratkaisut ovatkaan realistia vaihtoehtoja ja yhdessä kilpailutuksessa on vaikeaa mahdollistaa kaikenlaiset ratkaisut.

Tilaisuuksissa karttunutta tietoa hyödynnetään, kun kevään aikana järjestetään yksityiskohtaisempia markkinavuoropuheluita, joissa kohteena voi olla yhtä tai useampaa kuntaa koskettava, konkreettinen kiinteistöjen energiatehokkuuteen liittyvä hankinta. Markkinavuoropuhelu on erityisen otollinen keino konkreettisen hankintakohteen kilpailutuksen valmistelussa. Valoniassa halutaan kerätä lisää kokemusta erilaisista kuntakiinteistöihin liittyvistä markkinavuoropuheluista ja tavoitteena on kokemusten pohjalta luoda pysyvä toimintamalli, jonka avulla vuoropuhelun hyödyntäminen innovatiivisena hankintatapana vakiintuu kuntiin.

Käyttäjälähtöisyyden edistämistä energian uusissa ratkaisuissa

Valonia oli yhtenä järjestäjänä myös kolmen markkinakartoitustilaisuuden järjestämisessä Turussa ja Tampereella osana Energiaviisaat kaupungit -hanketta. Tilaisuudet käynnistivät hankkeessa toteutettavat markkinavuoropuhelut. Tilaisuuksien teemoina olivat datan kerääminen ja hyödyntäminen sekä alueellinen simulointi. Markkinavuoropuheluilla pyritään löytämään yritysten uusia älykkäitä ja vähähiilisyyttä tukevia ratkaisuja kaupunkien asuin- ja palvelukiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseen. Markkinavuoropuhelut jatkuvat myös näissä teemoissa kevään aikana.

Tero Viander

Tero työskenteli Valoniassa energiateknisenä asiantuntijana elokuuhun 2019 saakka.

Ihmisiä pöydän äärellä markkinavuoropuhelutilaisuudessa.
Kuva: Maiju Oikarinen