Tietosuoja

Valonia.fi-nettisivuilla tietoja käsitellään Varsinais-Suomen liiton tietosuoja-asetusten mukaisesti.

Emme lähtökohtaisesti kerää henkilötietoja, vaan olemme kiinnostuneita lähinnä kävijädatasta mm. viestinnän mittaamistarkoituksissa. Emme myöskään kohdenna kävijöillemme mainontaa.

Uutiskirjeiden tilausten sekä tapahtumailmoittautumisten yhteydessä kerrotaan erikseen henkilötietojen käsittelykäytänteet.