Ympäristöministeriö on avannut Kunta-Helmin erityisavustushaun (11.5.–31.8.2020) tukemaan kunnissa tehtävää monimuotoisuustyötä. Helmi-ohjelman hankkeet edistävät Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantavat arvokkaiden elinympäristöjen tilaa.

Varsinais-Suomen Kunta-Helmi -webinaarissa esitellään Kunta-Helmen hakukäytäntöjä ja teemoja, tutustutaan tarkemmin lintuvesi- ja perinneympäristöteemoihin sekä keskustellaan Varsinais-Suomen kuntien omista ja yhteisistä hankeideoista ja -suunnitelmista. Webinaarin järjestää Valonia yhteistyössä ympäristöministeriön ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa.

Webinaarin ensimmäinen tunti käytetään esityksiin ja toisella tunnilla halukkaat voivat osallistua hankeideointi ja -suunnitteluosuuteen.

Aika

perjantai 29.5.2020 klo 13–15

Paikka

Microsoft Teams -webinaari (ei vaadi osallistujalta Teams-tiliä tai sovellusta). Linkki lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse tapahtumapäivänä.

Ohjelmassa

13.00 Kokouskäytännöt
Katariina Yli-Heikkilä/ Valonia

13.05 Tilaisuuden avaus ja Valonian näkökulmia Kunta-Helmeen
Riikka Leskinen, toimialapäällikkö/ Valonia

13.10 Kunta-Helmin esittely
Hanna-Leena Keskinen/ Ympäristöministeriö

13.25 Teemaesittelyt

Lintuvesien ja kosteikkojen kunnostaminen ja hoito
Maria Yli-Renko/ Varsinais-Suomen ELY-keskus

Perinneympäristöjen kunnostaminen ja hoito
Liina Salonen/ Varsinais-Suomen ELY-keskus

13.55 Tauko 5 min

14.00 Työpaja Varsinais-Suomen kuntien omista ja yhteisistä hankeideoista ja -suunnitelmista

työpajan alustuksena esitys:

Kunta-Helmi – Metsät, suot ja pienvedet sekä Valonia kuntien tukena 

Janne Tolonen ja Jarkko Leka, Valonia

15.00 Tilaisuus päättyy

Ilmoittaudu tästä linkistä viimeistään 28.5.

Ilmoittautuneille lähetetään osallistumislinkki webinaaripäivänä.

Esitykset lisätään tänne tilaisuuden jälkeen.

Jarkko Leka

vesi- ja luontoasiantuntija
jarkko.leka@valonia.fi
040 197 2265