Aika

8.4.2021 klo 8.30–9.30

Ilmoittautuminen

Teams-kokous, ilmoittaudu sähköpostitse Riikka Leskiselle.

Ohjelmassa

Julkiset hankinnat voivat toimia työkaluna niin työllisyysasteen nostamisessa kuin heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistämisessä. Kunta voi säästää työllistämisehtoja käyttämällä – työttömyyden kustannukset pienenevät ja samalla verotulot sekä ostovoima kasvavat.

Turussa pilotoidaan paraikaa hankintapalveluiden ja työllisyyspalveluiden yhdessä luomaa hankinnoilla työllistämisen toimintamallia, jonka tavoitteena on työllistymisen edistäminen ja alueen hyvinvoinnin kehittäminen hankintojen avulla. Turun kaupungin tahtotilana on lisätä hankintojen sosiaalista vaikuttavuutta ja näin ollen sisällyttää sosiaalisia kriteerejä, kuten työllistämisehtoja, hankintojen vaatimuksiin. Infossa hankinta-asiantuntija Tytti Latva-Teikari Turun kaupungilta esittelee Turussa pilotoitavaa hankinnoilla työllistämisen toimintamallia, siihen tehtyjä linjauksia, jo saatuja kokemuksia sekä kertoo työllistämisehtojen käyttämisestä yleisesti.

Tilaisuus on tarkoitettu kaikille aiheesta kiinnostuneille kuntien edustajille.

Riikka Leskinen

toimialapäällikkö
riikka.leskinen@valonia.fi
044 907 5995

Anni Lahtela

kehittämisasiantuntija

Vapaalla 1.7.2022 alkaen