Valonian vuoteen 2018 mahtui monenlaista toimintaa suurien kuvioiden piirtämisestä ruohonjuuritason tekemiseen. Uusia hankkeita käynnistyi
vuoden aikana yhteensä kahdeksan. Saattelimme myös päätökseen useita kiinnostavia hankkeita, joiden konkreettisista aikaansaannoksista kohderyhmämme hyötyvät myös jatkossa.

Lisätiedot

Vuosikertomuksen tekstit: Valonian tiimi

Taitto: Anna Sampo

Lue alta vuosikertomus 2018

Somekuva

Anna Sampo

viestintävastaava
anna.sampo@valonia.fi
040 197 2257