Varsinais-Suomen ilmastotiekartta on dokumentti, joka summaa tavoitteet ja kärkitoimet hiilineutraalin maakunnan saavuttamiseksi vuoteen 2035 mennessä. Mukana on viisi pääteemaa: energia, liikenne, maatalous, rakentaminen ja maankäyttö. Tiekartta auttaa eri toimijoita hahmottamaan kokonaisuutta ja omaa rooliaan osana laajaa työtä.

Tiekarttaa on rakennettu parin vuoden ajan laajassa yhteistyössä eri sektoreiden toimijoiden – asiantuntijoiden, yritysten, järjestöjen, kuntien ja korkeakoulujen kanssa. Päästöjen kehitystä sekä tiekartan toteutumista seurataan jatkuvana prosessina,  tukena ovat myös Suomen ympäristökeskuksen kuntakohtaiset päästölaskelmat ja skenaariotyökalu.

Tiekarttatyötä ohjaa Varsinais-Suomen ilmastovastuujaosto ja se on toteutettu osana Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (CANEMURE) -hanketta. Valmistelusta vastaa Varsinais-Suomen ELY-keskus yhteistyössä Valonian ja Varsinais-Suomen liiton kanssa. Valonian Riikka Leskinen toimii ilmastovastuujaoston sihteerinä, minkä lisäksi Valonian roolina on ollut koota taustatietoja, järjestää keskustelun ja osallistumisen mahdollisuuksia sekä osallistua tiekartan käytännön viestintätyöhön.

Viimeisimpänä tiekartta täydentyi maankäytön tavoitteilla ja toimenpiteillä ja valmistui toukouussa 2023.
Mediatiedote 22.5.2023: Varsinais-Suomen ilmastotiekartta peräänkuuluttaa koulutuksen ja yhteistyön vahvistamista sekä hiilinieluja lisääviä toimenpiteitä (ePressi)!

Kenelle?

Kuntia (kunnan johto, päätöksentekijät sekä eri toimialat), yrityksiä ja muita toimijoita kannustetaan sitoutumaan tiekartan tavoitteisiin ja toimenpiteisiin sekä tuomaan esille roolinsa ilmastotiekartan toimeenpanossa.

Kattava tietopaketti ilmastotiekarttatyöhön liittyen on koottuna Hiilineutraali Lounais-Suomi -sivustolle (Ympäristö NYT). Samaan paikkaan on koottu muun muassa ilmastovastuujaoston materiaalit.

Sisältö

Jokaiseen sektoriin liittyen esitellään kaksi tavoitetta vuoteen 2030, kärkiteemat sekä toimenpiteet näiden saavuttamiseksi.
Lisäksi ilmastotiekartassa luodaan katsaus ajankohtaisiin päästölaskelmiin, tiekarttaprosessiin sekä seurantaan ja viestintään.

Varsinais-Suomen ilmastotiekartta (PDF)

Logot EU Life-IP, Canemure Hiilineutraali Suomi, ELY-keskus, Valonia ja Varsinais-Suomen liitto

Riikka Leskinen

toimialapäällikkö
riikka.leskinen@valonia.fi
044 907 5995

Liisa Harjula

energia-asiantuntija
liisa.harjula@valonia.fi
040 1820 412