Varsinais-Suomen ilmastotiekartta on päivittyvä dokumentti, joka summaa tavoitteet ja kärkitoimet hiilineutraalin maakunnan saavuttamiseksi vuoteen 2035 mennessä. Ensimmäisessä vaiheessa mukana on kolme pääteemaa: energia, liikenne sekä maatalous. Kartta auttaa eri toimijoita hahmottamaan kokonaisuutta ja omaa rooliaan osana laajaa työtä.

Ilmastotiekartta on päivittyvä dokumentti, jonka etenemistä tarkastellaan vuosittain. Vuoden 2021 aikana käsitellään nyt julkaistun tiekartan lisäksi uusina teemoina yhdyskuntarakennetta ja rakentamista sekä maankäyttöä, hiilinieluja ja hiilen sidontaa. Päästöjen kehitystä sekä tiekartan toteutumista seurataan jatkuvana prosessina,  tukena ovat myös Suomen ympäristökeskuksen kuntakohtaiset päästölaskelmat ja skenaariotyökalu.

Tiekarttatyötä ohjaa Varsinais-Suomen ilmastovastuujaosto ja se on toteutettu osana Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (CANEMURE) -hanketta. Valmistelusta vastaa Varsinais-Suomen ELY-keskus yhteistyössä Valonian ja Varsinais-Suomen liiton kanssa. Valonian Riikka Leskinen toimii ilmastovastuujaoston sihteerinä, minkä lisäksi Valonian roolina on ollut koota taustatietoja, järjestää keskustelun ja osallistumisen mahdollisuuksia sekä osallistua tiekartan käytännön viestintätyöhön.

Kenelle?

Kuntia (kunnan johto, päätöksentekijät sekä eri toimialat), yrityksiä ja muita toimijoita kannustetaan sitoutumaan tiekartan tavoitteisiin ja toimenpiteisiin sekä tuomaan esille roolinsa ilmastotiekartan toimeenpanossa.

Sisältö

Jokaiseen sektoriin liittyen esitellään kaksi tavoitetta vuoteen 2030, kärkiteemat sekä toimenpiteet näiden saavuttamiseksi.
Lisäksi ilmastotiekartassa luodaan katsaus ajankohtaisiin päästölaskelmiin, tiekarttaprosessiin sekä seurantaan ja viestintään.

Lisätiedot

Kattava tietopaketti ilmastotiekarttatyöhön liittyen on koottuna Hiilineutraali Lounais-Suomi -sivustolle (Ympäristö NYT), samaan paikkaan on koottu muun muassa ilmastovastuujaoston materiaalit.

Syksyllä 2020 järjestetty Ilmastotyön supersyksy -webinaarisarja teki tunnetuksi maakunnan ilmastotyötä ja antoi syötteitä tiekartan energia-, maatalous- ja liikennesektoreille. Tässä vaiheessa maakunnan toimijat myös hahmottivat omaa rooliaan ja vastuutaan toimeenpanon käynnistämisessä. Kun ensimmäinen ilmastotiekartan luonnos oli laadittu, se laitettiin kommentoivaksi noin kuukauden ajaksi ja kommentteja pyydettiin myös kuntalaisilta somekampanjan kautta.

Voit ladata PDF-tiedoston alla olevasta upotteesta (oikea yläkulma).

Riikka Leskinen

toimialapäällikkö
riikka.leskinen@valonia.fi
044 907 5995

Liisa Harjula

energia-asiantuntija
liisa.harjula@valonia.fi
040 1820 412