Turun seudun jatkuvan liikennejärjestelmätyön yhtenä tärkeänä tavoitteena on saada alueen asukkaiden mielipiteitä paremmin kuuluviin. Liikenneympäristökyselyn avulla selvitetään asukkaiden asenteita ja kulkutottumuksia sekä voidaan arvioida liikennejärjestelmätyön tavoitteiden ja toimenpiteiden painoarvoa sekä vaikutuksia.

Kysely on toteutettu Kaarinan, Liedon, Naantalin, Raision ja Turun yli 15-vuotiaille asukkaille. Ensimmäinen kysely toteutettiin keväällä 2017, toinen syksyllä 2019. Pidemmän aikavälin tavoitteena on saada kyselystä säännöllisesti toteutettava, jatkuvaa liikennejärjestelmätyötä tukeva työkalu.

Sisältö

Raportissa on tietoa mm. vastaajien kulkutavoista ja tottumuksista: mitä keinoja vastaajat pitävät tehokkaimpina kestävään liikkumiseen kannustamiseen, mikä vastaajien mielestä pitäisi erityisesti kehittää alueen liikenteessä ja mitkä ovat vastaajien mielestä tehokkaimmat keinot asukkaiden osallistamiseen.

Lataa tästä

Turun ydinkaupunkiseudun liikenneympäristökysely 2019

Aiemmat kyselyt

Marja Tommola

kestävän liikkumisen asiantuntija
marja.tommola@valonia.fi
040 8328 515