Turun seudun puhdistamo Oy:n verkostoalueen jätevesiylivuotojen parempi hallinta -hankkeessa tehtiin ympäristöriskianalyysi paikkatietomenetelmin ja kuvattiin mahdollisten ylivuotojen aiheuttamia riskejä ekologisesti ja ympäristöterveyden kannalta herkille ympäristöille kuten pohjavesialueille ja vedenottamoille, vesistöille ja kalastollisesti arvokkaille vesistöille, luonnonsuojelualueille sekä uimarannoille. Ympäristöriskianalyysi laadittiin kaikille TSP Oy:n verkostoalueen noin 500 jätevedenpumppaamolle.

Suurin osa verkostoalueen jätevedenpumppaamoista sijaitsee kahdella herkällä ympäristöllä tai niiden suojavyöhykkeellä. Riskien tunnistamisen lisäksi hankkeessa välitettiin tietoa hyvistä käytännöistä kuntien välillä sekä kirjattiin toimintaohjeita ylivuototilanteita varten vesihuoltolaitoksille. Ylivuotojen vähentämiseksi tulee kohdistaa resursseja verkoston ylläpitoon ja kunnon parantamiseen. Erityisesti hulevesikuormitusta viemäriverkostossa pitää pienentää saneerauksien, mutta myös kaupunkisuunnittelun avulla. Hulevesistä johtuva kuormitus aiheuttaa ylivuotojen lisäksi taloudellisia kuluja.

Riskikohteiden tunnistamisen avulla voidaan kohdentaa kunnossapito- ja saneeraustoimenpiteitä riskikohteille ja suunnitella parempia varautumistoimenpiteitä ylivuotojen vähentämiseksi. Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää myös vesihuollon ja kunnan viranomaisten nykyisessä työssä ja yhteistyön vahvistamisessa. Yhdessä ympäristöriskiluvun ja ylivuototietojen kanssa toimenpiteitä voidaan kohdentaa kaikista riskialttiimmille kohteille.

Lue tästä

TSP Oy:n viemäröintialueen ylivuotojen parempi hallinta : Ympäristöriskianalyysi jätevedenpumppaamoille

Lisätiedot

Hanketta rahoittivat Turun seudun puhdistamo Oy, Valonia sekä alueen kunnat tai kunnalliset vesihuoltolaitokset: Aura, Kaarina, Lieto, Masku, Marttila, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Oripää, Paimio, Pöytyä, Raisio, Rusko ja Turku.

Kirsi Ahonen

Kirsi työskenteli Valoniassa projektityöntekijänä vesitiimissä heinäkuuhun 2018 saakka.