Pyöräily on muun ulkoilun ohella kasvattanut suosiotaan kuluvan vuoden koronarajoitusten seurauksena. Pyöräilyllä on lukuisia positiivisia vaikutuksia niin ilmaston kuin terveydenkin näkökulmasta. Kaikille sujuvamman ja turvallisemman pyöräilyn edistämiseksi on jokaisen tiellä liikkujan tärkeää tuntea oikeutensa ja velvollisuutensa. Kesällä tuli voimaan myös uusi tieliikennelaki, joka toi mukanaan useita pyöräilijöitäkin koskevia muutoksia, jotka niin kokeneempien kuin hiljattain pyöräilyn pariin löytäneidenkin polkijoiden on syytä ottaa haltuun.

Uusi tieliikennelaki muuttaa ja selkeyttää pyöräilijän väistämisvelvollisuuksia. Jatkossa kahdella katkoviivalla merkattu pyörätien jatke tarkoittaa pyöräilijän etuajo-oikeutta. Suojatien yhteydessä pyörätien jatkeen tunnistaa selvästi katkoviivalla erotetusta väylästä. Muutos näkyy myös autoilijoille: pyöräilijän etuajo-oikeus merkitään risteävälle tielle kärkikolmiolla tai stop-merkillä. Muussa tapauksessa pyöräilijä on suojatiellä väistämisvelvollinen. Olethan tarkkana ennen kuin kaikki uudet merkit on saatu asennettua; mikäli autotien risteyksessä ei ole kärkikolmiota, autoilijalla on etuajo-oikeus!

Toinen keskeinen muutos on, että pyörätiet ovat muuttuneet ensisijaisesti yksisuuntaisiksi. Jatkossa pyörätie löytyy siis pääsääntöisesti kulkusuuntaasi nähden oikealta. Poikkeuksena ovat kaksisuuntaiset pyörätiet, jotka merkitään erillisellä liikennemerkillä. Uuden tieliikennelain mukaan pyöräilijä saa ajaa turvallisuussyistä autotiellä tai tien pientareella pitempiäkin matkoja, mikäli pyörätie on kulkusuuntaan nähden tien vasemmalla puolella.

Kolmas huomioitava muutos koskee pyörän varustelua. Polkupyörästä tulee löytyä soittokello sekä hämärällä keltainen tai valkoinen etuvalo, punainen takavalo ja sivuheijastimet. Myös pyörän kuormaukseen on asetettu rajoituksia, joten suositeltavaa on kuljettaa tavarat pyörälaukussa, korissa tai pyöräkärryssä. Tutustu uuden tieliikennelain pyöräilijää koskeviin sääntöihin tarkemmin osoitteessa valonia.fi/tieliikennelaki2020.

Valtteri Moilanen

Valtteri toimi Valonian viestintäharjoittelijana erityisesti kestävän liikkumisen teemoissa vuonna 2020.

Tilaa Ekovinkit sähköpostiisi: