Uhanalaisen taimenen elinympäristöä kunnostetaan Paimiossa kesäkuussa yhtäaikaisesti maakaapelointityön kanssa. Kunnostusten tavoitteena on Paimiossa virtaavan Karhunojan taimenkannan elvyttäminen ja puron ekologisen tilan parantaminen. Karhunojan tila kohenee tuntuvasti kaapelointityön mahdollistamien kunnostusten seurauksena.

Karhunoja on Paimiossa sijaitseva Paimionjoen sivujoen Vähäjoen sivupuro, jossa elää harvinainen ja uhanalainen taimenkanta. Karhunojaan on viime vuosina kunnostettu taimenen elinympäristöjä Valonian virtavesien kunnostushankkeissa. Tänä keväänä Karhunojasta on pitkästä aikaa tehty havaintoja luonnossa syntyneistä taimenen poikasista. Havainnot taimenen lisääntymisen onnistumisesta antavat toivoa taimenkannan elpymisestä. Myös nahkiaiset ja pikkunahkiaiset ovat kevään aikana kuteneet aiemmin kunnostetuissa Karhunojan virtapaikoissa.

Poikkeuksellisen laajaa yhteistyötä

Karhunojan kunnostukset toteutetaan samassa yhteydessä, kun Karhunojan ympäristössä tehdään sähköverkon saneerausta.  Sähköverkon suunnittelun ja luvittamisen yhteydessä syntyi suunnitelma purokunnostusten toteuttamisesta kustannustehokkaasti samalla, kun puron läheisyydessä tehdään kaivuutöitä. Kunnostustyöt tehdään Metsähallituksen ja Paimion kaupungin omistamilla alueilla.

TLT-Group Oy:n verkostosuunnittelija Olli Malmberg ryhtyi rohkeasti edistämään kunnostusten suunnittelua ja toteutusta.

Karhunoja oli entuudestaan tuttu puro ja olen seurannut puron kunnostuksia pidemmän aikaa. On hienoa, että puron kunnostuksia voidaan nyt jatkaa tällaisella uudenlaisella yhteistyömallilla. Vastaavaa luontoarvojen kohentamista olisi varmasti mahdollista toteuttaa yhteistyöllä laajemminkin ja parhaimmillaan samalla edistää kaapelointitöiden yhteydessä luonnon monimuotoisuutta, Malmberg toteaa.

Kunnostuksissa puroon rakennetaan kivi- ja sorapohjaisia virtapaikkoja, jotka toimivat taimenen lisääntymisalueina. Puroon lisätään myös puuta vesieliöstön elinympäristöksi ja rantavyöhykkeelle istutetaan lehtipuustoa puroympäristön monimuotoisuuden lisäämiseksi.

Kunnostuksen suunnittelusta ja ohjauksesta vastaa Valonia. Työhön on saatu avustusta Paimionjoki-yhdistykseltä ja Rapala-rahastolta. Kunnostusten materiaali- ja konetyökustannuksista vastaavat Caruna ja TLT-Group Oy.

Karhunojan kunnostukset ovat osa Valonian virtavesien kunnostushanketta. Lisätietoa hankkeesta www.valonia.fi/virtavesi

Logot: caruna, TLT, Rapala, Paimionjoki-yhdistys, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Varsinais-Suomen liitto

Lisätiedot

Janne Tolonen

vesi- ja luontoasiantuntija
janne.tolonen@valonia.fi
050 518 7755

Jussi Aaltonen

vesistöasiantuntija
jussi.aaltonen@valonia.fi
040 186 1765

Tilaa Valonian mediatiedotteet sähköpostiisi