Mökkiläisen vesiensuojeluvinkit on tiivis tietopaketti vesistön rannalla aikaansa viettävälle. Vinkit on jaettu teemoittain:

 • Jätevedet ja vedenkulutus
 • Piha ja ranta
 • Kalastus ja veneily
 • Vesikasvit ja ruoppaus

Myös oheiset kuvat ovat vapaasti käytettävissä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

Lataa tästä

Vinkit on koottu myös kaksipuoleisen A4-esitteen muotoon.

Mökkiläisen vesiensuojeluvinkit PDF

Lisätiedot

Ohjeet on koottu osana Varsinais-Suomen Vesistökunnostusverkoston työtä kesällä 2019.

Mitä vähemmän jätevesiä syntyy, sitä helpompaa niiden käsittely on. Kompostikäymälä ja kantovesi sopivat mökkeilyyn.

 • Kuivakäymälä helpottaa jätevesien käsittelyä huomattavasti – puhdistettavaksi jäävät pelkästää pesuvedet.
 • Kunnosta jätevesijärjestelmäsi ja muista järjestelmän säännöllinen huolto, ylläpito ja oikea käyttö.
 • Sijoita jätevesijärjestelmä riittävän etäälle rannasta ja huolehdi, etteivät puhdistetutkaan jätevedet pääse vesistöön.
 • Älä pese mitään vesistössä, vaan imeytä pesuvedet maahan. Käytä pesuaineita säästeliäästi ja suosi ympäristömerkittyjä ja biohajoavia tuotteita. Vähäisistä tiskivesistä aiheutuvat haitat ovat kuitenkin vähäisempiä kuin kertakäyttöastioiden käyttö.
 • Käymäläjätteiden maahan kaivaminen ei ole sallittua. Kompostoi huussin tuotokset huolella ja käytä niitä hyödyksesi kasvimaalla, marjapensaille tai kukkapenkissä. Erotellun virtsan voit käyttää kompostiherätteenä tai laimennettuna lannoitteena. Kompostoivaan huussiin voi laittaa myös muuta biojätettä.

Kalastolla on suuri merkitys vesistöjen tilaan. Vastuullisesti pyydetty kala on terveellistä ja ekologista lähiruokaa.

 • Kalasta sen verran kuin itse tarvitset. Suosi särkikalojen ja pienten parvikalojen pyyntiä petokalojen sijaan. Noudata laissa säädettyjä alamittoja, rajoituksia ja rauhoitusaikoja. Selvitä paikalliset kalastussäännökset esimerkiksi pyydyskalastuksen suhteen.
 • Valikoi ruokapöytääsi sopivan kokoisia saaliskaloja. Vapauta pienet yksilöt kasvamaan ja suuret yksilöt lisääntymään.
 • Kalastonhoitomaksu perustuu kalastuslakiin. Kalastonhoitomaksu tulee maksaa, jos on iältään 18–64-vuotias ja kalastaa vieheellä tai pyydyksillä tai ravustaa.
 • Huolehdi veneesi ja moottorisi kunnosta, vältä myrkkymaaleja. Käytä soutuvenettä, jos mahdollista. Huolehdi veneen jätevedet asianmukaiseen tyhjennyspisteeseen. Jätevesien laskeminen suoraan vesistöön on kiellettyä.

Luonnontilainen, kasvillisuuden peittämä ranta pidättää vesistöön kulkeutuvia ravinteita ja maa-ainesta paremmin kuin kylvönurmikko.

 • Suojele rannan monimuotoisuutta: älä harvenna rantapuustoa ja kasvillisuutta liian rajusti tai rakenna liian lähelle vesirajaa. Vältä kaivuutöitä rannassa äläkä kaiva ojia suoraan vesistöön, vaan jätä rantaan suojavyöhyke.
 • Säilytä akut, maalit, öljyt ja liuottimet huolellisesti kaukana rannasta ja sateelta suojattuna.
 • Pidä huolta, ettei tuuli, sadevesi tai aallokko kuljeta tavaroita vesistöön. Korjaa talteen erityisesti muovituotteet.
 • Perusta komposti riittävän etäälle rannasta ja talousvesikaivosta.

Vesistölle luontainen kasvillisuus tarjoaa elinympäristön linnuille, kaloille ja monille muille vesieliöille. Kasvillisuus on myös osa monimuotoista rantamaisemaa.

 • Voit poistaa vesikasveja rantasi edustalta, jos ne haittaavat rannan käyttöä. Vie leikattu vesikasvimassa heti maalle ja kompostoi se. Vesikasvillisuus kilpailee levien kanssa ravinteista, joten poistaminen voi lisätä leväntuotantoa. Vältä vesikasvien poistoa ja puiden raivausta lintujen pesimäaikaan 15.4.–31.7.
 • Vältä rannan ruoppausta. Jos ruoppaat, ilmoita vesilain mukaisesti ruop-pauksesta ja kasvillisuuden niitosta ELY-keskukselle ja vesialueen omistajalle 30 vrk ennen toimenpiteen suorittamista.
 • Huolehdi, että ruoppausmassat läjitetään maalle mahdollisimman kauas rannasta. Tee aina niittoilmoitus koneellisesta vesikasvien niitosta.

Katso lisätiedot ja ilmoituslomakkeet Ympäristöhallinnon verkkosivuilta.

Huolettaako lähivesistösi tila? Haluatko saada lisätietoa vesiensuojelukeinoista?

Liity mukaan paikallisen osakaskunnan tai vesiensuojeluyhdistyksen toimintaan tai kokoa mökkinaapurit yhteisen asian äärelle. Varsinais-Suomen vesistökunnostusverkosto kokoaa yhteen alueen vapaaehtoistoimijoita, asiantuntijatietoa ja materiaalia. Verkoston kautta yhdistykset ja toimijat löytävät toisensa ja pääsevät jakamaan tietoa ja kokemuksiaan vesiensuojeluun liittyen.

Jarkko Leka

vesi- ja luontoasiantuntija
jarkko.leka@valonia.fi
040 197 2265

Maiju Oikarinen

viestintävastaava
maiju.oikarinen@valonia.fi
0405299411