Luonnossa tapahtuvien muutosten seuraaminen on tärkeää ihmistenkin hyvinvoinnin kannalta. Esimerkiksi lintulajiston ja lintujen määrän muutokset kertovat muutoksista meidän elinympäristössämme. Linnut ovat esiintymiseltään parhaiten tunnettu eliöryhmä, minkä vuoksi niiden kautta voi havaita muutoksia erityisen hyvin. Lintuharrastajien tekemät havainnot ovat tässä tärkeässä osassa. Lintuja on helppo havainnoida ja esimerkiksi lyhytikäisten varpuslintujen kannoissa muutokset näkyvät nopeasti.

BirdLife Suomi julkaisi maaliskuussa 2021 Linnuston tila Suomessa -raportin (pdf), johon on koottu seuranta- ja tutkimustietoa linnuston muutoksista ja muutosten syistä. Sen mukaan Suomen linnusto on vähenemässä. Raportissa kerrotaan myös erilaisista mahdollisuuksista linnuston vähenemisen pysäyttämiseksi ja todetaan, että tämä edellyttää luonnon monimuotoisuuden huomioimista kaikessa toiminnassa. Esimerkiksi lintuvesiä tulee hoitaa ja kunnostaa ja maa- ja metsätaloudessa huomioida lintujen elinympäristöjä. Maataloudessa keinoja ovat esimerkiksi luomuviljely, avo-ojien säilyttäminen ja vesistöjen suojavyöhykkeet.

Lintuihin tutustuminen on konkreettinen ja hauska tapa tutustua luontoon myös lasten kanssa. Lintuja on helppo nähdä ja kuulla vaikka omalla pihalla ja lähipuistossa. Retki läheiseen lintutorniin voi olla elämys niin lapselle kuin aikuisellekin. Pääosassa ei tarvitse olla lintujen tunnistaminen, vaan niiden elämään tutustuminen – mitä linnut tekevät, tai löytyykö jälkiä pesinnästä. Paikalliset lintuyhdistykset järjestävät myös opastettuja retkiä ja päivystyksiä lintutorneissa maakunnan parhailla lintukohteilla. Osaavan lintuharrastajan opastamana voi opetella eri lajien tuntomerkkejä, kuten nokan pituutta tai jalkojen ja höyhenpeitteen eri värejä. Myös lintujen lauluäänissä tai lentotavassa on helposti tunnistettavia merkkejä.

BirdLife Suomi järjestää myös erilaisia valtakunnallisia yleisötapahtumia. Esimerkiksi 5. kesäkuuta alkaa Pönttöbongaus, jossa tarkkaillaan pihapiirin linnunpöntöissä pesiviä lintuja. Tapahtumalla kerätään arvokasta tietoa pönttölinnuista ja niiden pesinnästä. Voit ilmoittaa havaintojasi BirdLife Suomen verkkosivujen lomakkeella.

Lue lisää


Tilaa Ekovinkit sähköpostiisi:


Jaana Itälä-Laine

Jaana jäi eläkkeelle Valonian erikoissuunnittelijan työstä syksyllä 2022.

Jarmo Laine

Turun lintutieteellinen yhdistys