Lounais-Suomen alueelle laadittiin syksyn 2020 aikana selvitys kiertotalouden potentiaalista rakentamisessa. Selvitystyöhön liittyen on toteutettu kolmiosainen webinaarisarja. Webinaareissa on käsitelty rakentamisen kiertotalouden eri osa-alueita kiinnostavien tapausesimerkkien kautta.

Webinaari 3: Käyttö, huolto ja uusiokäyttö 31.3.2021

CASE: Saarioisten tehtaan energiaremontti ja kommenttipuheenvuoro Helsingin kaupungilta (videotallenne vain kommenttipuheenvuorosta)

Lataa esitysmateriaali (pdf): Saarioisten tehtaan energiaremontti
Lataa esitysmateriaali (pdf): Helsingin kaupungin kommenttipuheenvuoro

Pauliina Annola, Huittisten tehtaan tehtaanjohtaja, Saarioinen sekä Kaisa-Reeta Koskinen, Hiilineutraali Helsinki -toimenpideohjelman projektinjohtaja

Pauliina Annolan esitysmateriaali kuvaa Saarioisten Huittisten tehtaalla toteutettua energiaremonttia. Kaisa-Reeta Koskinen kuvaa energiatoimenpiteiden tärkeyttä ja kiireellisyyttä kaupunkiorganisaation näkökulmasta.

CASE: Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Elli – Jätteiden lajittelun vaatimukset osaksi kilpailutusta sekä kommenttipuheenvuoro Turku Science Parkilta

Lataa esitysmateriaali (pdf)

Jarmo Ojalainen, Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Elli sekä Reeta Huhtinen, Turku Science Park

Jarmo Ojalainen kertoo rakennusjätteiden lajittelun vaatimuksen sisällyttämistä osaksi kilpailutusta sekä rakennusvaiheen kattavasta jätehuoltosuunnitelmasta osana rakennushanketta. Reeta Huhtinen kertoo kommenttipuheenvuorossaan purkujätteiden ja ylijäämämateriaalien uusiokäyttö- sekä lisäarvotuotemahdollisuuksista.

CASE: As Oy Syväkallio ja taloyhtiön esimerkilliset korjaus- ja huoltotoimenpiteet sekä kommenttipuheenvuoro Kiinteistöliitolta

 

Lauri Tuuna, energia-asiantuntija, Enerz Oy ja taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Juha Jäppinen sekä Matts Almgrén, neuvontainsinööri, Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry

Lauri Tuuna ja Juha Jäppinen kertovat As Oy Syväkallion energiatehokkuushankkeesta. Almgrén kertoo, miksi Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi päätti palkita nimenomaan tämän taloyhtiön vuoden 2020 korjaushankkeena.

CASE: Paimion Parantola – kulttuurihistoriallisesti merkittävän kohteen kunnostustoimenpiteet ja jatkokäyttösuunnitelmat

Henna Helander, Suomen Arkkitehtiliiton puheenjohtaja ja Paimion parantola -säätiön toimitusjohtaja

Helander kertoo kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Paimion Parantolan historiasta sekä siitä, kuinka kohdetta aiotaan kestävästi huoltaa ja korjata uusiin käyttötarkoituksiin.

Webinaari 2: Tilaus, suunnittelu ja rakentaminen 17.2.2021

Tilaajayhteistyön kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet kiinteistö- ja rakennusalalla

Lataa esitysmateriaali (pdf)

Pekka Vuorinen, ympäristö- ja energiajohtaja, Rakennusteollisuus RT ry

Rakennusteollisuuden Pekka Vuorinen avasi tilaisuuden taustoittamalla rakennussektorin tilannekuvaa ja tulevia muutoksia.

CASE: Hirvensalon vertailtavat kerrostalot

Lataa esitysmateriaali (pdf)

Antti Lundstedt , toimitusjohtaja & Veli-Matti Toivonen, työmaan vastaava mestari, Mangrove Oy

Mangrove Oy:n Lundstedt ja Toivonen kertoivat Hirvensaloon rakennettavista identtisistä kerrostaloista, joissa käytetään eri päärakennusmateriaaleja.

CASE: Joutsenmerkitty kerrostalo sekä kommenttipuheenvuoro tilaajalta

Lataa esitysmateriaali (pdf)

Markus Suomi, kestävän kehityksen päällikkö, NCC sekä Teija Ojankoski, toimitusjohtaja, VAV-konserni

Markus Suomi kertoo urakoitsijan näkökulmasta Joutsenmerkittyjen kerrostalojen rakentamisesta. Teija Ojankoski avaa prosessia tilaajan näkökulmasta.

CASE: Muuntojoustava uudisrakennus puusta – Lapinmäen päiväkoti sekä kommenttipuheenvuoro tilaajalta

Mikko Liski, projektiarkkitehti, Arkkitehdit Frondelius+Keppo+Salmenperä Oy sekä Jarmo Raveala, palvelutilaverkkoyksikön päällikkö, Helsingin kaupunki

Mikko Liski kertoo Lapinmäen päiväkodin projektista arkkitehdin näkökulmasta. Kyseessä on puinen, muuntojoustava uudisrakennus. Lisäksi Helsingin kaupungin Jarmo Raveala kommentoi tilaamis- ja toteutusprosessia tilaajan näkökulmasta.

Webinaari 1: Olemassa olevan rakennuskannan hyödyntäminen 27.11.2020

Kiertotalouden potentiaali rakentamisessa Lounais-Suomessa

Lataa esitysmateriaali (pdf)

Minna Tontti ja Arto Ruotsalainen, AFRY Finland Oy
Puheenvuorossa esiteltiin lyhyesti Kiertotalouden potentiaali rakentamisessa Lounais-Suomessa -selvityksen sisältö.

Kommenttipuheenvuoro: Turun ylioppilaskyläsäätiö

Lataa esitysmateriaali (pdf)

Johanna Salminen, rakennuttajainsinööri, Turun ylioppilaskyläsäätiö
Puheenvuorossa Johanna Salminen Turun ylioppilaskyläsäätiöltä kertoo TYS:n ajankohtaisista rakennushankkeista ja kiertotalouden huomioimisesta.

CASE: Uudistaminen, uudelleenkäyttö ja kierrätys: Kiinteistö Oy Kummatti

Lataa esitysmateriaalit (pdf)

Petri Kontukoski, toimitusjohtaja, Arkkitehdit Kontukoski Oy
Puheenvuorossa Petri Kontukoski kertoo Raahessa sijaitsevan Kiinteistö Oy Kummatin korjaus- ja uudistamisprosessista, jossa hyödynnettiin useita kiertotalousratkaisuja.

CASE: Korjausrakentaminen uusin tekniikoin: As Oy Kuulaharjat

Lataa esitysmateriaalit (pdf)

Janne Kantola, toimitusjohtaja, Pilaster Oy

Puheenvuorossa Janne Kantola esittelee Raisiossa sijaitsevan As Oy Kuulaharjojen korjausrakentamista Pilaster-järjestelmällä sekä kohteen muita kiertotalousratkaisuja.

Kommenttipuheenvuoro: Liedon kunta

Lataa esitysmateriaalit (pdf)

Anne Ahtiainen, toimialajohtaja, tekniset palvelut, Liedon kunta

Kommenttipuheenvuorossa Anne Ahtiainen kertoo Liedon kunnan ajankohtaisista rakennushankkeista sekä monista tavoista, joilla olemassa olevaa rakennuskantaa on kunnassa hyödynnetty jo aiemmin.

Selvitys ja tilaisuus on toteutettu osana Circwaste – Kohti kiertotaloutta -hanketta. Circwaste-hanke saa EU:lta rahoitusta, jolla hankkeen materiaalit on tuotettu. Materiaaleissa esitetty sisältö edustaa kuitenkin ainoastaan hankkeen omia näkemyksiä, joista EU:n komissio ei ole vastuussa.