Varsinais-Suomen liitto tilasi ja AFRY Finland Oy toteutti selvityksen, jossa tarkastellaan kiertotalouden mukaisen rakentamisen potentiaalia Lounais-Suomessa. Esimerkkitapauksiin pohjautuen nostetaan esiin alueelle mahdollisimman hyvin skaalautuvia ratkaisuja. 

Tarve kiertotalouden mukaisille ratkaisuille rakennusalalla on suuri. Ala tuottaa noin 35 % maailman kasvihuonekaasupäästöistä ja vastaa 50 prosentista maapallon raaka-aineiden kulutuksesta. Kiertotaloudesta puhuttaessa on tärkeää kiinnittää huomio kokonaisvaltaisen muutoksen tavoitteluun ja muutoksia pitääkin tehdä koko ketjussa. Rakentamisen kiertotalouden teemassa koko ketjulla tarkoitetaan kaavoitusta ja aluesuunnittelua, tontinluovutusta, tilaamista ja kilpailuttamista, suunnittelua, rakentamista, käyttöä ja huoltoa sekä purkua ja uusiokäyttöä. 

”Rakennuskanta uusiutuu hitaasti, joten ne ratkaisut, joita nyt tehdään, vaikuttavat vielä kymmenien vuosien päästä. Katse kiinnittyy entistä vahvemmin tilaajiin käänteentekevinä toimijoina. Tapausesimerkkeihin nojaavalla selvityksellä halusimme selkeästi ja helposti lähestyttävästi osoittaa niitä mahdollisuuksia, joita tilaajilla on jo nykyisin. Tarkoitus ei ole antaa täydellisiä toimintaohjeita projektien läpivientiin vaan syötteitä ja kannustaa aktiivisempaan vuoropuheluun markkinoiden kanssa. Erityisesti suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa on merkittävää päästövähennyspotentiaalia, mutta suunnittelun perustukset luodaan yleensä jo tilaajan pöydällä”, korostaa Anni Lahtela Valoniasta.

Selvityksessä käydään läpi kaikki ketjun osa-alueet ja niitä vaikuttavimpia ratkaisuja, joita jokaisessa vaiheessa voidaan tehdä. Lounais-Suomen tilanteeseen ja potentiaaliin syvennyttiin nykytilakatsauksesta aloittaen. 

”Potentiaalin arvioinnissa on lähdetty liikkeelle tarkastelemalla Lounais-Suomen alueellista rakennetta ja väestöä, olemassa olevaa rakennuskantaa sekä rakentamisen volyymeja. Tämän tarkastelun pohjalta on syntynyt käsitys siitä, minkälaisia tarpeita rakennettuun ympäristöön kohdistuu tulevaisuudessa. Näin on voitu tunnistaa rakennustyyppejä ja kiertotalousteknisiäratkaisuja, joita todennäköisesti on kannattavinta soveltaa Lounais-Suomen alueella”, selventää Minna Tontti AFRY:ltä.

Lounais-Suomessa on lähes 700 000 asukasta, mutta nyky- ja erityisesti tulevaisuuden tarpeet alueen sisällä vaihtelevat merkittävästi. Turun kaupunkiseudun ydinalueilla väkimäärä kasvaa ja on kasvava tarve pientaloasumiselle, vanhojen 197080luvuilla rakennettujen lähiöiden peruskorjaamiselle ja koulujen, päiväkotien ja vanhusten hoitolaitosten rakentamiselle. Muuttotappioalueilla, missä tilojen käyttöaste pienenee, on peruskorjattavia rakennuksia tai uusien investointien kannattavuus on heikkoa, on syytä arvioida purkamisen ja uudisrakentamisen sijaan olemassa olevaa rakennuskantaa hyödyntäviä, monikäyttöisiä, purettavaksi ja siirrettäväksi suunniteltuja tiloja.  

Esimerkkitapauksissa on tarkasteltu seitsemää eri kohdetta ja niissä on arvioitu erilaisten kiertotalousratkaisujen hyödyntämistä. Tällaisia ratkaisuja ovat muun muassa niin olemassa olevan säilyttäminen, kierrätysmateriaalien ja uusiutuvien materiaalien käyttäminen, korjattavaksipurettavaksi tai muuntojoustavaksi suunnitteleminen kuin esimerkiksi energiatehokkuuden parantaminen. Mukana on niin ulkomaisia kuin kotimaisia tapausesimerkkejä, aina muuntojoustavasta kunnantalosta Alankomaissa raisiolaisen asuinkerrostalon korjausrakentamiseen. 

”Yksi selvityksen tavoite oli myös tuoda keskustelua rakentamisen kiertotaloudesta käytännön tasolle ja monipuolistaa ihmisten näkemyksiä teemasta. Keskustelu rakentamisen kiertotaloudesta kiihtyy jatkuvasti, mutta juurtuminen käytäntöön on ymmärrettävästikin hidasta. Haasteena selvityksessä oli tasapainoilla esimerkkitapausten osalta samaistuttavuuden ja perinteisten ajattelumallien ulkopuolelle kurottamisen välilläToivottavasti olemme onnistuneet luomaan kattavampaa kuvaa siitä, mistä rakennusalan tulevaisuudessa on oltava kyse”, summaa Aleksis Klap Varsinais-Suomen liitosta

Selvitys kokonaisuudessaan on tutustuttavissa Varsinais-Suomen liiton ja Valonian verkkosivuilla. Selvitykseen ja rakentamisen kiertotalouden alueelliseen potentiaaliin liittyen käynnistyy kolmiosainen webinaarisarja perjantaina 27.11. Webinaarin ohjelma- ja ilmoittautumistiedot löytyvät täältä.  

Selvitys on laadittu osana Circwaste – Kohti Kiertotaloutta -hanketta. 

Lisätiedot

Anni Lahtela

kehittämisasiantuntija

Vapaalla 1.7.2022 alkaen

Aleksis Klap

erikoissuunnittelija, kiertotalous ja energia 
aleksis.klap@varsinais-suomi.fi 
040 721 3137

Minna Tontti

Asiakkuuspäällikkö, Ympäristö, AFRY Finland Oy
minna.tontti@afry.com
040 160 26550 

Riikka Leskinen

toimialapäällikkö
riikka.leskinen@valonia.fi
044 907 5995

Tilaa Valonian mediatiedotteet sähköpostiisi