Varsinais-Suomessa valmistellaan parhaillaan maakunnallista ilmastotiekarttaa vuoteen 2030. Tiekartassa tunnistetaan vaikuttavimpia toimenpiteitä alueella ja tarvittavia ratkaisuja niiden aikaansaamiseksi. Tiekarttatyötä on vauhditettu muun muassa maakunnan toimijoiden toiveita, tavoitteita ja ajatuksia kokoavan webinaarisarjan avulla syyskuussa. Alta löydät webinaarien videotallenteet ja esitykset.

Maakunnasta omavarainen uusiutuvan sähkön tuottaja? | 2.9.2020

Ilmastotiekartta 2030


Lataa esitysmateriaali (pdf)

Merja Haliseva-Soila, Varsinais-Suomen ELY-keskus
Puheenvuorossa esitteltiin Varsinais-Suomen ilmastotiekartan valmistelua.

Tuulivoima ja sen potentiaali Varsinais-Suomessa


 Lataa esitysmateriaali (pdf)

Aleksis Klap, Varsinais-Suomen liitto
Varsinais-Suomen liiton erityisasiantuntija Aleksis Klap kertoo tuulivoimasta ja sen potentiaalista Varsinais-Suomessa.

Tapausesimerkki: Marttilan tuulivoimahanke

Carita Maisila, Marttilan kunnanjohtaja

Marttilan kunnanjohtaja Carita Maisila tarjoaa tapausesimerkin tuulivoimaloiden kaavoittamis- ja rakentamisprosessista Marttilassa.

Öljytön lämmitys 2025 – avustukset tehokkaaseen käyttöön | 9.9.2020

Ilmastotiekartta 2030

Merja Haliseva-Soila, Varsinais-Suomen ELY-keskus
Merja Haliseva-Soila kertoo webinaarin alustuspuheenvuorossa ilmastotiekartan valmistelusta.

Laitila ei lämmitä enää öljyllä

Mika Raula, Laitilan kaupunki
Laitilan kaupunki on luopunut lähes kokonaan öljylämmityksestä. Kaupungin tekninen johtaja Mika Raula kertoo, miten siirtymä pois öljylämmityksestä on edennyt.

Avustus asuinrakennuksen öljylämmityksestä luopumiseksi


 Lataa esitysmateriaali (pdf)

Vesa-Pekka Heikkilä, ympäristöasioiden asiakaspalvelukeskus, Pirkanmaan ELY-keskus
Esityksessä esitellään tarjolla olevia avustusmuotoja öljylämmityksestä luopumisen tueksi.

Öljyn vaihtoehdot ja tekniset ratkaisut


Lataa esitysmateriaali (pdf)

Teemu Kettunen, Motiva
Teemu Kettunen pureutuu vaihtoehtoisten lämmitysmuotojen teknisiin ratkaisuihin: mihin ratkaisut sopivat ja mikä on taloudellisesti paras vaihtoehto?

Energiaremontti omakotiasujan näkökulmasta

Harri Nurmi, Varsinais-Suomen Omakotiliitto
Puheenvuorossaan Harri Nurmi kertoo öljystä luopumisesta omakotiasujan näkökulmasta. Nykyisellään haasteita aiheuttavat helposti saatavilla olevan tiedon puute sekä lämmitysmenetelmien hidas uusiutumisvauhti. Erinäiset avustukset auttavat kiihdyttämään siirtymää pois öljylämmityksestä.

Ilmasto ja maatalous – haasteesta mahdollisuudeksi | 23.9.2020

Ilmastotiekartta 2030

Merja Haliseva-Soila, Varsinais-Suomen ELY-keskus
Merja Haliseva-Soila kertoo webinaarin alustuspuheenvuorossa ilmastotiekartta 2030 valmistelusta ja siitä, millainen rooli maataloudella on hiilineutraalissa maakunnassa.

Maatalouden päästöt ja ilmastokestävä viljely


Lataa esitysmateriaali (pdf)

Heikki Lehtonen, Luonnonvarakeskus (LUKE)
Puheenvuorossaan Heikki Lehtonen avaa maatalouden päästöjen nykytilannetta, tulevaisuuden päästöskenaarioita sekä ilmastokestävän viljelyn roolia ilmastotyössä.

CAP27 valmistelu sekä Pellolta pöytään strategia


 Lataa esitysmateriaali (pdf)

Hanna Leiponen Syyrakki, MTK:n Brysselin toimiston johtaja
Hanna Leiponen-Syyrakki kertoo puheenvuorossaan EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) valmistelusta EU:ssa sekä EU:n Pellolta pöytään -strategiasta.

Miten vauhditamme vähäpäästöisen liikenteen ratkaisuja? | 30.9.2020

Ilmastotiekartta 2030


Lataa esitysmateriaali (pdf)

Merja Haliseva-Soila, Varsinais-Suomen ELY-keskus
Merja Haliseva-Soila kertoo webinaarin alustuspuheenvuorossa ilmastotiekartta 2030 valmistelusta ja millainen rooli liikenteen päästöillä on Varsinais-Suomessa.

Liikennejärjestelmäsuunnittelulla vauhtia kestävään liikenteeseen


Lataa esitysmateriaali (pdf)

Noora Mäki-Arvela, Varsinais-Suomen Liitto
Erikoissuunnittelija Noora Mäki-Arvela kertoo puheenvuorossaan, miten liikennejärjestelmäsuunnittelussa pyritään edistämään maakunnan hiilineutraalisuustavoitteita.

Esimerkki ALPIO-hankkeen kokeilusta


Lataa esitysmateriaali (pdf)

Jenni Eckhardt, VTT
Jenni Eckhardt kertoo Alueellisen Liikkumisen Palveluiden Integroitu Operointi -hankkeen (ALPIO) kokeiluista.

Äly- ja kutsuliikenteen suunnitelmia ja rahoitushakuja


Lataa esitysmateriaali (pdf)

Paula Väisänen, Valonia
Paula Väisänen kertoo Uudenkaupungin ja Salon äly- ja kutsuliikennekokeiluista sekä tulevista suunnitelmista. Lisäksi Väisänen kertoo auki olevista rahoitushauista liikkumisen kehittämiseksi.

Keinot liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen puolittamiseen vuoteen 2030 mennessä


Lataa esitysmateriaali (pdf)

Saara Jääskeläinen, Liikenne- ja viestintäministeriö
Saara Jääskeläinen kertoo kansallisen valmistelun tilasta liikennepäästöjen puolittamiseksi.

Riikka Leskinen

toimialapäällikkö
riikka.leskinen@valonia.fi
044 907 5995

Liisa Harjula

energia-asiantuntija
liisa.harjula@valonia.fi
040 1820 412