Puun käyttö pientalojen lämmityksessä on lisännyt suosiotaan. Eri puolilla Suomea tehdyissä ilmanlaadun mittauksissa on kuitenkin käynyt ilmi, että puunpoltto heikentää ilmanlaatua lämmityskaudella. Pienpoltosta syntyy haitallisia pienhiukkasia ja PAH-yhdisteitä, joille altistuminen lisää muun muassa astma- ja sydänoireita ja pitkällä aikavälillä myös kuolleisuutta. Valonia ja Kuivaa asiaa -hanke järjestävät Varsinais-Suomessa neuvontatilaisuuksia, joissa kerrotaan pienhiukkaspäästöistä ja niiden terveysvaikutuksista. Pääpaino on puhtaan polttotavan opastamisessa unohtamatta puun varastointia ja säilytystä sisätiloissa.

Jokainen puilla lämmittävä voi vaikuttaa aiheuttamiinsa päästöihin. Vähäpäästöiseen puiden polttoon onkin syytä paneutua erityisesti tiiviisti rakennetuilla taajama-alueilla. Tulisijassa kannattaa polttaa vain puhdasta, kuivaa puuta. Hyvin palavista puista syntyvän savun määrä on vähäinen ja väri vaalea, lähes vesihöyryä.

”Taitava puunpoltto parantaa ilmanlaatua sekä ulkona että sisällä”, kertoo vs. ilmansuojelutarkastaja Petra Sainisto Turun kaupungilta.

Polta puuta puhtaammin -neuvontatilaisuuksia järjestetään eri puolilla Varsinais-Suomea

Kuivaa asiaa -hankkeessa kehitetään asukkaille uusia polttopuupalveluita ja annetaan vinkkejä oikeaoppiseen puun säilytykseen ja polttamiseen. Kehitettävät uudet palvelut, kuten polttopuuautomaatit kauppojen yhteydessä, helpottavat puuenergian käyttöä ja vähentävät sen ympäristö- ja terveyshaittoja.  Tavoitteena on vähentää huonosta poltosta aiheutuvia hiukkaspäästöjä ja parantaa siten pientaloalueiden ilmanlaatua. Valonia järjestää vuosien 2019 –2020 aikana yhteensä 20 puunpolton neuvontatilaisuutta eri puolilla Varsinais-Suomea.

”Sytytysvaiheessa puut ladotaan pesään väljästi ja korkeintaan puolilleen, sillä riittävä ilmankierto on tärkeää. Ylisuuret pesälliset tuovat runsaasti päästöjä ja rikkovat tulisijan rakenteita”, ohjeistaa neuvontatilaisuuksien kouluttaja, Warma-Uunien toimitusjohtaja Vesa Salminen.

Ensimmäinen neuvontatilaisuus järjestettiin Paraisilla helmikuussa. Maaliskuun aikana puunpolton neuvontaa on tarjolla vielä kolmessa kunnassa, minkä jälkeen neuvontatilaisuuksien sarja jatkuu syksyllä.

Kevään neuvontatilaisuudet:

20.3.2019 Loimaa, Maatalousmuseo Sarka, klo 18–20.30 (Kahvitus klo 17.30 alkaen)
21.3.2019 Naantali, lukion auditorio, klo 18–20.30
26.3.2019 Turku, Peltolan koulutalon auditorio, klo 18–20.30

Liisa Harjula

energia-asiantuntija
liisa.harjula@valonia.fi
040 1820 412

Tilaa Valonian mediatiedotteet sähköpostiisi