Ajankohtaista

Osallistu

Vesistökunnostusverkoston vuosiseminaari 13.06.2017, 00:00   Tampereen yliopisto, päärakennus

Laitilassa järjestettiin 18.5.2017 koulutuspäivä haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyä koskevan lainsäädännön uusista vaatimuksista. Päivän sisältö keskittyi lainsäädännön uudistukseen ja sen vaikutuksiin. Päivän päätteeksi käytiin läpi myös vesihuoltoverkostoihin liittämisvelvollisuutta. Tilaisuudessa oli läsnä Varsinais-Suomen ja Satakunnan kuntien ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan viranomaisia sekä yritysedustajia ja muita aktiivisia toimijoita.

Tilaisuuden järjestivät Varsinais-Suomen ELY -keskus, Jätevesineuvontaa Satakunnassa -hanke sekä Hajajätevesikuormitus kuriin neuvonnalla -hanke.

Lainsäädäntökoulutuksen ohjelma

Lainsäädäntökoulutuksen osallistujalista