Haluatko sidosryhmien saavan yrityksestäsi myönteisen kuvan? Haluatko turvata yrityksesi toiminnan myös tulevaisuudessa? Tunnetko yrityksesi toiminnan ympäristönäkökohdat ja -vaikutukset?

Ympäristönäkökohtien tunnistamiseen, kartoitukseen ja hallintaan tarkoitettu tarkistuslistojen sarja sisältää kysymyksiä, joiden avulla yritys voi selvittää toimintansa keskeisimmät ympäristövaikutukset ja tehdä pohjan ympäristösuunnitelmalle.

Jotta ympäristöasiat saadaan yrityksessä hallintaan, pitää ympäristönäkökohdat ja -vaikutukset tunnistaa sekä arvioida niiden merkittävyys yrityksen kannalta. Näin parannustoimenpiteet voidaan kohdistaa oikeisiin asioihin.

Yritykset voivat tehdä perusteellisen katselmuksen, jolloin täytetään kaikki tarkistuslistat tai keskittyä vain tiettyihin osa-alueisiin omien tarpeidensa mukaan.

Ympäristönäkökohdalla tarkoitetaan yrityksen toimintaan, tuotteisiin tai palveluihin liittyviä erilaisia tekijöitä ja tapahtumia, joista aiheutuu tai voi aiheutua ympäristövaikutuksia. Ympäristönäkökohtien hallinta on yrityksen haitallisten ympäristövaikutusten, tarpeettomien kustannusten ja samalla riskien vähentämistä. Kun yrityksen ympäristöasiat on hoidettu hyvin, on yrityksen toiminta tukevammalla pohjalla, sillä riskit on kartoitettu, energian ja materiaalien kulutuskohteet tunnistettu ja toiminta kokonaisuudessaan otettu haltuun. Matkan varrelta voi myös löytyä uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia, kumppaneita ja asiakkaita. Ympäristötyöllä yritys vaikuttaa positiivisesti siihen mielikuvaan, minkä asiakkaat, yhteistyökumppanit, viranomaiset ja muut sidosryhmät saavat.

Tarkistuslistojen sarjan pohjana on käytetty PK-RH® Pk-yrityksen riskienhallinnan (PK-Haava) lomakkeita, joita on kehitetty edelleen. Tarkistuslistat laadittiin osana Kymppi-hanketta vuonna 2013.

Toimi näin:

Kyllä = Kysyttävä asia on kunnossa.

Ei = Kysyttävä asia ei ole kunnossa tai asiaan ei osata vastata (vaatii toimenpiteitä tai asian selvittämisen

Ei koske meitä = Kysymyksen aihe ei koske yritystä. Voit siirtyä lomakkeen seuraavaan kysymykseen.

Sähköisessä versiossa vastaukset kirjautuvat automaattisesti.

Yhteenvetolomake toimii yrityksen ympäristösuunnitelman pohjana.

Arvioi seurausten perusteella ympäristönäkökohdan merkittävyys. Merkittävyyttä pohtiessasi voit käyttää apuna numerointia, esim. asteikolla 1–3.

3 – Ympäristönäkökohdan vaikutus on merkittävä ympäristön, yrityksen toiminnan tai kustannusten kannalta.
2 – Ympäristönäkökohdan vaikutus on huomattava ympäristön, yrityksen toiminnan tai kustannusten kannalta.
1 – Ympäristönäkökohdalla on pitkällä aikavälillä vaikutus ympäristön, yrityksen toiminnan tai kustannusten kannalta.

Suunnittele tarpeelliset toimenpiteet ja päätä toimenpiteiden aikataulu.

Kaikkea ei kannata aloittaa kerralla, ettei toimenpiteiden määrä kuormita liikaa.

Ota työn alle muutama ympäristönäkökohta kerrallaan.

Sovi työnjaosta ja seurannasta

6. Päivitä tilanne säännöllisesti!

Anni Lahtela

kehittämisasiantuntija
anni.lahtela@valonia.fi
040 631 3856