Ilmastonmuutoksen hillintä vaatii aktiivisia toimia kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla ja yritykset ovat avainasemassa niin päästövähennystoimissa kuin uusien ratkaisujen ja innovaatioiden kehittämisessä. Kuntien ilmastotoimien edistämisen kannalta on tärkeää, että myös alueella toimivat yritykset sitoutuvat mukaan päästövähennyksiin, ja että kunta ja yritykset tukevat toisiaan näiden tavoitteiden saavuttamisessa. Kaarinan yritysten ilmastoteot -hankkeessa Kaarinan kaupunki, Valonia ja Kaarinan Kehitys Oy kutsuvat paikallisia yrityksiä yhteen. Tavoitteena on tarjota tukea ja näkyvyyttä kaarinalaisten yritysten ilmastotoimille sekä rohkaista alueen yrityksiä uudistamaan toimintaansa.

Hankkeeseen osallistuvia yrityksiä opastetaan toimiensa parempaan viestintään sekä johdonmukaisen päästövähennyspolun laatimiseen. Lisäksi jo toimia toteuttaneet yritykset jakavat kokemuksiaan ja sparraavat yrityksiä, jotka eivät vielä ole ottaneet ilmastotoimien toteuttamista aktiiviseksi osaksi toimintaansa. Mukaan lähtevät yritykset kartoitetaan elokuussa 2020. 

Hanke edistää kunnan ja yritysten yhteistyötä ilmastotyössä eri keinoin, sitouttaa yrityksiä ilmastotoimiin ja tuo näkyvyyttä sekä mitattavuutta näille toimille. Näin saadaan myös vahvistettua käsitystä yritysten ilmastotoimien vaikutuksesta Kaarinan päästövähennyksiin ja -tavoitteisiin. Samalla luodaan yritysten ja kaupungin välille parempaa ilmastosynergiaa ja tuodaan yritysten toimia näkyväksi myös kaupungin viestinnän kautta. Markkinavuoropuhelujen kautta edistetään myös kestäviä julkisia hankintoja. 

Yritysten hiilijalanjälkipolkujen laatimisesta, yritysten välisestä tiedonvaihdosta ja mentoroinnista, ilmastotekojen seurannasta sekä johdonmukaisesta viestinnästä kootaan Valonian toimesta toimintamalli muissa kunnissa hyödynnettäväksi. Valonian osaamista hyödynnetään myös markkinavuoropuheluita järjestettäessä sekä viestintäsuunnitelman teossa ja toteutuksessa.

Valonian logo

Hankeaika

Hankkeen toteutusaika on 1.5.2020–30.11.2021. 

Rahoitus

Hanke on saanut rahoitusta Ympäristöministeriön Kuntien ilmastohankkeet -avustushausta.

Anna von Zweygbergk

Anna työskenteli Valoniassa ilmastoasiantuntijana huhtikuuhun 2023 asti.

Maiju Oikarinen

viestintävastaava
maiju.oikarinen@valonia.fi
0405299411

Anna Sampo

viestintävastaava
anna.sampo@valonia.fi
040 197 2257

(Bannerikuva: © Suomen Ilmakuva Oy)