Varsinais-Suomen kunnille on nyt tarjolla asiantuntijatukea ilmastotyön käynnistämiseen ja tehostamiseen. Asiantuntijamme auttavat kuntia ilmastohankkeiden suunnittelussa ja rahoitusmahdollisuuksien selvittämisessä. Lisäksi pyritään käynnistämään käytännön päästövähennystoimia uusiutuvan energian ja energiatehokkuutta parantavien toimenpiteiden avulla.

Kuntakohtaisen asiantuntijatuen lisäksi jaetaan oppeja yhteissuunnittelun, keskustelutilaisuuksien ja vertaisoppimisen kautta. Hankkeessa kartoitetaan ilmastotoimia ja kannustetaan kuntia ilmastoyhteistyöhön sekä -hankkeisiin yhdessä muiden kuntien ja toimijoiden kautta. Lisäksi vahvistetaan kuntien johdon, luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden ymmärrystä ilmastotoimien poikkileikkaavuudesta kunnan sisällä sekä annetaan asiantuntijatukea kunnan eri toimialoille. Hankkeessa on kolme eri osavaihetta.

Ilmastoasioiden asiantuntijatukea Varsinais-Suomen kunnille

Alkuvaiheessa kootaan varsinkin pienten ja keskikokoisten kuntien ilmastotyön ajankohtaisia tarpeita. Ilmastotoimia käynnistävien kuntien kanssa keskitytään erityisesti ilmastotyön aloittamiseen, kärkitoimenpiteisiin sekä kuntien väliseen vertaisoppimiseen ja yhteistyöhön. Ilmastotyössä pidemmällä oleville kunnille tarjotaan asiantuntijatukea ilmastotyön tehostamiseen, jatkuvuuden varmistamiseen sekä uusien toimintamuotojen käynnistämiseen.

Hankeaika

Hankkeen toteutusaika on 1.1.2022–31.5.2023.

Rahoitus

Hanke on saanut rahoitusta Ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelmasta.

Tukea ilmastorahoituksen hakemiseen

Toisessa osavaiheessa viedään eteenpäin ensimmäisessä vaiheessa löytyneitä hankeideoita ja pyritään löytämään sopivia rahoituskanavia. Hankkeiden suunnittelua ja valmistelua tehdään työpajoissa sekä tarvittaessa kuntakohtaisten sparrausten muodossa. Toisen osavaiheen jälkeen kunnilla on valmiita hankeideoita ja yhteistyökonsortioita sekä paremmat valmiudet hankkeiden valmisteluun jatkossa.

Konkreettista ilmastotyötä

Kolmas vaihe keskittyy konkreettisten päästövähennystoimien käynnistämiseen uusiutuvan energian sekä energiatehokkuustoimien avulla. Järjestämme verkostotapaamisia, joissa käsitellään ajankohtaisia energiatehokkuusteemoja. Näiden tapaamisten myötä kunta saa vertaistukea sekä oppeja parhaista päästövähennystoimista muista kunnista.

Hankkeessa hyödynnetään aiempien ilmasto- ja energiatehokkuushankkeiden myötä saatuja kokemuksia, tuloksia ja toimintamalleja. Näitä hankkeita ovat muun muassa Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (Canemure), Pientalot öljystä uusiutuvaan (KIVAT) sekä Energiaan liittyvän liiketoiminnan edistäminen Varsinais-Suomessa (ELLE).

Hankkeen uutiset ja materiaalit

tapahtumat

RSS Kuntien ilmastosparraushanke mediassa – uusimmat nostot

Tämän hankkeen parissa työskentelevät asiantuntijat

Riikka Leskinen

toimialapäällikkö
riikka.leskinen@valonia.fi
044 907 5995

Anna von Zweygbergk

ilmastoasiantuntija
anna.zweygbergk@valonia.fi
040 182 1117

Miika Huhtala

energia-asiantuntija
miika.huhtala@valonia.fi
040 7290 020

Maiju Oikarinen

viestintävastaava
maiju.oikarinen@valonia.fi
0405299411