Varsinais-Suomen kunnille on nyt tarjolla asiantuntijatukea ilmastotyön käynnistämiseen ja tehostamiseen. Asiantuntijamme auttavat kuntia ilmastohankkeiden suunnittelussa ja rahoitusmahdollisuuksien selvittämisessä. Lisäksi pyritään käynnistämään käytännön päästövähennystoimia uusiutuvan energian ja energiatehokkuutta parantavien toimenpiteiden avulla.

Kuntakohtaisen asiantuntijatuen lisäksi jaetaan oppeja yhteissuunnittelun, keskustelutilaisuuksien ja vertaisoppimisen kautta. Hankkeessa kartoitetaan ilmastotoimia ja kannustetaan kuntia ilmastoyhteistyöhön sekä -hankkeisiin yhdessä muiden kuntien ja toimijoiden kautta. Lisäksi vahvistetaan kuntien johdon, luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden ymmärrystä ilmastotoimien poikkileikkaavuudesta kunnan sisällä sekä annetaan asiantuntijatukea kunnan eri toimialoille. Hankkeessa on kolme eri osavaihetta.

Ilmastoasioiden asiantuntijatukea Varsinais-Suomen kunnille

Alkuvaiheessa kootaan varsinkin pienten ja keskikokoisten kuntien ilmastotyön ajankohtaisia tarpeita. Ilmastotoimia käynnistävien kuntien kanssa keskitytään erityisesti ilmastotyön aloittamiseen, kärkitoimenpiteisiin sekä kuntien väliseen vertaisoppimiseen ja yhteistyöhön. Ilmastotyössä pidemmällä oleville kunnille tarjotaan asiantuntijatukea ilmastotyön tehostamiseen, jatkuvuuden varmistamiseen sekä uusien toimintamuotojen käynnistämiseen.

Hankeaika

Hankkeen toteutusaika on 1.1.2022–31.5.2023.

Rahoitus

Hanke on saanut rahoitusta Ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelmasta.

Tukea ilmastorahoituksen hakemiseen

Toisessa osavaiheessa viedään eteenpäin ensimmäisessä vaiheessa löytyneitä hankeideoita ja pyritään löytämään sopivia rahoituskanavia. Hankkeiden suunnittelua ja valmistelua tehdään työpajoissa sekä tarvittaessa kuntakohtaisten sparrausten muodossa. Toisen osavaiheen jälkeen kunnilla on valmiita hankeideoita ja yhteistyökonsortioita sekä paremmat valmiudet hankkeiden valmisteluun jatkossa.

Konkreettista ilmastotyötä

Kolmas vaihe keskittyy konkreettisten päästövähennystoimien käynnistämiseen uusiutuvan energian sekä energiatehokkuustoimien avulla. Järjestämme verkostotapaamisia, joissa käsitellään ajankohtaisia energiatehokkuusteemoja. Näiden tapaamisten myötä kunta saa vertaistukea sekä oppeja parhaista päästövähennystoimista muista kunnista.

Hankkeessa hyödynnetään aiempien ilmasto- ja energiatehokkuushankkeiden myötä saatuja kokemuksia, tuloksia ja toimintamalleja. Näitä hankkeita ovat muun muassa Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (Canemure), Pientalot öljystä uusiutuvaan (KIVAT) sekä Energiaan liittyvän liiketoiminnan edistäminen Varsinais-Suomessa (ELLE).

Hankkeen uutiset ja materiaalit

tapahtumat

RSS Kuntien ilmastosparraushanke mediassa – uusimmat nostot

 • Vakka-Suomen Sanomat 30.3.2023, p. 8 29.3.2023
  Suomen hyvinvointialue. Sopimusta valmistelee kaksi kuntaa. Jo liittyneiden kuntien alueella asuu 66 prosenttia maakunnan väestöstä. Valonia on tukenut kuntien energiatehokkuustyötä jo pitkään. Yksi toimintamuoto on kuntien teknisten säännölliset verkkotapaamiset, joita
  Vakka-Suomen Sanomat - näköislehti
 • Koti Marttilaan -tapahtumassa ennätysmäärä näytteilleasettajia 20.3.2023
  Anna Maija Virtanen , kevätkukkien myyntiä Sähköliike Rautiainen , sähköliikkeen tuotteiden myynti Skandinaviakodit, toiminnan esittelyä Valonia , ilmasto ohjelman esittelyä ja energianeuvontaa Lounea , valokuidun ja asiakaspalvelun esittelyä Kalustoesittelyä ja myyntiä
  Marttilan kunta
 • Auranmaan Viikkolehti 17.3.2023, p. 10 16.3.2023
  3.4. saakka Auran kunnan verkkosivuilla. Aura on jo alkanut laatia ilmasto ohjelmaa yhdessä muiden Auranmaan kuntien ja Valonian kanssa. Ohjelma on ensimmäinen koko Auran kunnan organisaation kattava ilmasto ohjelma. Ohjelmassa tullaan luomaan yhtenäinen perusta kunnan
  Auranmaan Viikkolehti - näköislehti
 • Auranmaan Viikkolehti 17.3.2023, p. 14 16.3.2023
  Kunnanvaltuuston puheenjohtaja PÖYTYÄN KUNTA KUTSU Pöytyän kunnan ilmasto ohjelma on valmisteilla. Osana valmistelua järjestämme yhdessä Valonian kanssa työpajatilaisuuden, jossa keskustellaan ilmasto ohjelman sisällöstä, tavoitteista ja toimenpiteistä eri sektoreilla. Ilmasto
  Auranmaan Viikkolehti - näköislehti
 • Kuntalaiskysely Auran kunnan ilmasto-ohjelmasta 10.3.2023 – 3.4.2023 9.3.2023
  2023 tavoitteeksi ilmasto ohjelman laadinnan ja hyväksymisen. Ilmasto ohjelma on aloitettu laatimaan yhdessä Auranmaan kuntien ja Valonian kanssa. Ilmasto ohjelman laadinnan tueksi julkaistaan kuntalaisille suunnattu ilmastokysely, jolla kartoitetaan kuntalaisten mielipiteitä ja
  Auran kunta

Tämän hankkeen parissa työskentelevät asiantuntijat

Riikka Leskinen

toimialapäällikkö
riikka.leskinen@valonia.fi
044 907 5995

Anna von Zweygbergk

Anna työskenteli Valoniassa ilmastoasiantuntijana huhtikuuhun 2023 asti.

Ronja Ryyppö

energia-asiantuntija
ronja.ryyppo@valonia.fi
040 7290 020

Liisa Harjula

energia-asiantuntija
liisa.harjula@valonia.fi
040 1820 412

Maiju Oikarinen

viestintävastaava
maiju.oikarinen@valonia.fi
0405299411