Varsinais-Suomen kunnille on nyt tarjolla asiantuntijatukea ilmastotyön käynnistämiseen ja tehostamiseen. Asiantuntijamme auttavat kuntia ilmastohankkeiden suunnittelussa ja rahoitusmahdollisuuksien selvittämisessä. Lisäksi pyritään käynnistämään käytännön päästövähennystoimia uusiutuvan energian ja energiatehokkuutta parantavien toimenpiteiden avulla.

Kuntakohtaisen asiantuntijatuen lisäksi jaetaan oppeja yhteissuunnittelun, keskustelutilaisuuksien ja vertaisoppimisen kautta. Hankkeessa kartoitetaan ilmastotoimia ja kannustetaan kuntia ilmastoyhteistyöhön sekä -hankkeisiin yhdessä muiden kuntien ja toimijoiden kautta. Lisäksi vahvistetaan kuntien johdon, luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden ymmärrystä ilmastotoimien poikkileikkaavuudesta kunnan sisällä sekä annetaan asiantuntijatukea kunnan eri toimialoille. Hankkeessa on kolme eri osavaihetta.

Ilmastoasioiden asiantuntijatukea Varsinais-Suomen kunnille

Alkuvaiheessa kootaan varsinkin pienten ja keskikokoisten kuntien ilmastotyön ajankohtaisia tarpeita. Ilmastotoimia käynnistävien kuntien kanssa keskitytään erityisesti ilmastotyön aloittamiseen, kärkitoimenpiteisiin sekä kuntien väliseen vertaisoppimiseen ja yhteistyöhön. Ilmastotyössä pidemmällä oleville kunnille tarjotaan asiantuntijatukea ilmastotyön tehostamiseen, jatkuvuuden varmistamiseen sekä uusien toimintamuotojen käynnistämiseen.

Hankeaika

Hankkeen toteutusaika on 1.1.2022–31.5.2023.

Rahoitus

Hanke on saanut rahoitusta Ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelmasta.

Tukea ilmastorahoituksen hakemiseen

Toisessa osavaiheessa viedään eteenpäin ensimmäisessä vaiheessa löytyneitä hankeideoita ja pyritään löytämään sopivia rahoituskanavia. Hankkeiden suunnittelua ja valmistelua tehdään työpajoissa sekä tarvittaessa kuntakohtaisten sparrausten muodossa. Toisen osavaiheen jälkeen kunnilla on valmiita hankeideoita ja yhteistyökonsortioita sekä paremmat valmiudet hankkeiden valmisteluun jatkossa.

Konkreettista ilmastotyötä

Kolmas vaihe keskittyy konkreettisten päästövähennystoimien käynnistämiseen uusiutuvan energian sekä energiatehokkuustoimien avulla. Järjestämme verkostotapaamisia, joissa käsitellään ajankohtaisia energiatehokkuusteemoja. Näiden tapaamisten myötä kunta saa vertaistukea sekä oppeja parhaista päästövähennystoimista muista kunnista.

Hankkeessa hyödynnetään aiempien ilmasto- ja energiatehokkuushankkeiden myötä saatuja kokemuksia, tuloksia ja toimintamalleja. Näitä hankkeita ovat muun muassa Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (Canemure), Pientalot öljystä uusiutuvaan (KIVAT) sekä Energiaan liittyvän liiketoiminnan edistäminen Varsinais-Suomessa (ELLE).

Hankkeen uutiset ja materiaalit

tapahtumat

RSS Kuntien ilmastosparraushanke mediassa – uusimmat nostot

 • Paraisten kuulutukset - näköislehti s. 13 23.6.2022
  esille, olivat joukkoliikenne ja kevyen liikenteen väylät, uusiutuva energia ja luonnon monimuotoisuuden suojeleminen. Kaupunkia ohjelmatyössä tukevan Valonian ilmastoasiantuntija Anna von Zweygbergk tiivisti kyselyn tulokset. Hän kertoo kyselyn saaneen yhteensä 455 vastausta
  Paraisten kuulutukset - näköislehti
 • Paraisten kuulutukset - näköislehti s. 3 23.6.2022
  Valonia, som stöder staden i arbetet med programmet, sammanfattade resultaten från enkäten. Hon berättar att enkäten fick totalt 455 svar, varav nästan hälften var från centrala Pargas. — Invånarna önskar bland annat konkreta åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten i lokala
  Paraisten kuulutukset - näköislehti
 • Laitilan Sanomat - näköislehti s. 7 23.6.2022
  Valonia laativat yhdessä hakemuksen ympäristöministeriölle. Suksi sa100, että hakuprosessi oli vaativa, sillä hankkeen pitää olla tuloksellinen. Ilmastotyötä on kaupungeissa aloitettu CO2toimintaympäristöt hankkeessa. Suksen mukaan tämä uusi hanke on sille ikään kuin jatkumoa.
  Laitilan Sanomat - näköislehti
 • Åbo Underrättelser - näköislehti s. 5 21.6.2022
  fram var kollektivtrafiken och lederna för lätt trafik, den förnybara energin och bevarandet av naturens mängfald. ANNA VON Zweygbergk frän Valonia, som stöder staden i arbetet med programmet, sammanfattade resultaten frän enkäten. Hon berättar att enkäten fick totalt 455 svar
  Åbo Underrättelser - näköislehti
 • Uudenkaupungin Sanomat - näköislehti s. 9 18.6.2022
  Valonian puoleen, kaupunginarkkitehti Leena Arvela Hellen kertoo. Ukipolis ja Valonia laativat yhdessä hakemuksen ympäristöministeriölle. Suksi sanoo, että hakuprosessi oli vaativa, sillä hankkeen pitää olla tuloksellinen. Ilmastotyötä on kaupungeissa aloitettu CO2
  Uudenkaupungin Sanomat - näköislehti

muuta materiaalia ja lisätietoa

Tämän hankkeen parissa työskentelevät asiantuntijat

Riikka Leskinen

toimialapäällikkö
riikka.leskinen@valonia.fi
044 907 5995

Anna von Zweygbergk

ilmastoasiantuntija
anna.zweygbergk@valonia.fi
040 182 1117

Miika Huhtala

energia-asiantuntija
miika.huhtala@valonia.fi
040 7290 020

Maiju Oikarinen

viestintävastaava
maiju.oikarinen@valonia.fi
0405299411