ELLE-hankkeessa on edistetty innovatiivisia energiaratkaisuja tarjoavien yritysten liiketoiminta- ja pilotointimahdollisuuksia Varsinais-Suomessa. Kehittämiskohteena olivat kuntien kiinteistöt. Hankkeen toimintamalli perustuu kuntien kiinteistöjen peruskartoitukseen, avoimeen dataan sekä kuntien ja yritysten väliseen tehostettuun markkinavuoropuheluun. Samalla pyrittiin lisäämään energiatehokkuutta sekä uusiutuvan energian osuutta varsinaissuomalaisissa kunnissa.

Hankkeen yhteistyökumppaneina olivat Kemiönsaari, Lieto, Loimaa, Salo, Somero ja Uusikaupunki, joihin suunnitellut energiatoimenpiteet suuntautuivat. Kohderyhmänä olivat yhteistyökuntien ohella energiaan ja kuntien kiinteistöihin palveluita ja ratkaisuja tarjoavat pk-yritykset.

Hankkeessa tehtiin energiakatselmointeja ja avattiin kuntien kiinteistöjen energiatietoja avoimeksi dataksi Lounaistiedon rajapintaan. Lisäksi järjestettiin useita markkinavuoropuhelutilaisuuksia. Jaettavina viestintämateriaaleina laadittiin mm. ehdotukset valaistuksen hankintakriteereiksi sekä informatiiviset kortit kuntakiinteistöjen tyypillisistä energiateknisistä haasteista ja ratkaisuista.

Oheiseen esitykseen on koottu hankkeen tausta ja tulokset ladattavine tiedostoineen.

Julkaisun pysyvä osoite jaettavassa muodossaan on www.valonia.fi/ellehanke.

Hankeaika

Hankkeen toteutusaika on 1.9.2017 – 28.2.2020.

Rahoitus

Rahoitus saadaan Suomen rakennerahasto-ohjelmasta, Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020.

Liisa Harjula

energia-asiantuntija
liisa.harjula@valonia.fi
040 1820 412

Riikka Leskinen

toimialapäällikkö
riikka.leskinen@valonia.fi
044 907 5995

Maiju Oikarinen

viestintävastaava
maiju.oikarinen@valonia.fi
0405299411

Tero Viander

Tero työskenteli Valoniassa energiateknisenä asiantuntijana elokuuhun 2019 saakka.