Motivan mallin mukainen uusiutuvan energian kuntakatselmus (UEKK) on kunnan kannalta tärkeä työkalu, joka auttaa kuntajohtoa ja -päättäjiä arvioimaan uusiutuvan energian käyttömahdollisuuksia ja keinoja energiatehokkuuden parantamiseen. Se tarjoaa käytännönläheisen menetelmän uusiutuvan energian käytön arviointiin ja edistämiseen kunnassa. Katselmus suoritetaan pääosin konsulttityönä, eikä se vaadi suuria resursseja kuntaorganisaatiolta. UEKK:n suorittamiseen on mahdollisuus hakea 50 % rahoitustukea Business Finlandilta.

Katselmuksen ensimmäisessä vaiheessa selvitetään kunnan energiankulutus ja -tuotanto ja energian käytön painopistealueet. Tämän jälkeen arvioidaan kunnan mahdollisuudet esimerkiksi aurinko-, bio- ja tuulienergian hyödyntämiseen. Katselmuksessa kunta saa myös konkreettisia toimenpidesuosituksia, jotka voivat liittyä esimerkiksi kunnan rakennusten tai liikenteen energiatehokkuuden parantamiseen tai uusiutuvan energian tuotantoon.

Miksi kunnan kannattaa laatia UEKK?

Uusiutuvan energian kuntakatselmus auttaa tunnistamaan energiansäästön paikkoja ja luo mahdollisuuksia kustannussäästöihin. Siinä arvioidaan uusiutuvan energian käytön potentiaalia kunnan alueella ja esitetään kunnalle kustannustehokkaita uusituvan energian keinoja kasvihuonekaasujen vähentämiseksi sekä energiaomavaraisuuden lisäämiseksi. Se voi myös avata uusia rahoitusmahdollisuuksia uusiutuvan energian investointeihin liittyen ja luoda uutta liiketoimintaa kunnan alueelle, kun uusiutuvan energian tuotantoon ja jakeluun liittyvät yritykset löytävät kunnan.

Energiaan, ympäristöön ja kunnan elinvoimaan liittyvien hyötyjen lisäksi UEKK osoittaa kunnan sitoutumista kestävään kehitykseen, ympäristönsuojeluun ja ilmastotyöhön. UEKK:n avulla kunnat voivat toimia tärkeänä roolimallina muille kunnille.

Kenelle

Kuntajohtajille ja -päättäjille

Sisältö

Materiaalista saa tietoa mm. uusiutuvan energian hyödyntämisestä kunnassa, UEKK-prosessista ja katselmuksen sisällöstä sekä valtion energiatuesta katselmuksen tekoon.

Lisätietoja

Materiaali on tuotettu osana Kuntien ilmastosparraus -hanketta.

Ronja Ryyppö

energia-asiantuntija
ronja.ryyppo@valonia.fi
040 7290 020