Varsinais-Suomen liikkumisen ohjauksen toimenpidesuunnitelma toimii ohjenuorana siihen, miten liikkumisen ohjauksen asioita edistetään seudulla sekä apuna toimenpiteiden rahoituksen hakemiselle myös muista lähteistä. Valonia toimii koordinaattorina toimintasuunnitelman toteutuksessa ja auttaa kuntia toimenpiteissä.  Liikkumisen ohjauksen työtä tehdään aina tiiviissä yhteistyössä alueen kuntien kanssa. Toimenpidesuunnitelmassa määritellään liikkumisen ohjauksen kärkiteemat, -kohderyhmät ja -toimenpiteet lähivuosille.

Liikkumisen ohjauksen toimenpidesuunnitelma 2021–2025

Raamit järjestyksessään kolmannelle toimenpidesuunnitelmalle ovat antaneet vuonna 2020 päivitetty Varsinais-Suomen ja Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelma, Turun kaupunkiseudun uusi MAL-sopimus sekä Varsinais-Suomen ilmastotiekartta. Se on yksi Varsinais-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelman toimenpide ja se tarkentaa suunnitelmaa liikkumisen ohjauksen osalta. Liikkumisen ohjauksen keinot täydentävät toimenpidepalettia, kun tavoitellaan Varsinais-Suomen maakuntakaavan ja keskeisten suunnitelmien mukaista kestävää, turvallista ja terveellistä kaupunki- ja taajamaliikennettä sekä viihtyisiä ja vetovoimaisia jalankulku- ja pyöräilykaupunkeja ja taajamia. Toimenpidesuunnitelma on toteutettu Traficomin myöntämällä valtionavustuksella liikkumisen ohjauksen toimintaan.

Toimenpidesuunnitelmaa ohjaavia kärkiteemoja ovat

  • Joukkoliikenteen kokonaisvaltainen edistäminen​
  • Pyöräilyn edistäminen myös keskusta- ja taajama-alueiden ulkopuolella​
  • Kävelyn edistäminen etenkin keskusta- ja taajama alueilla​
  • Liikkumistarpeen vähentäminen​

Lataa tästä (pdf)

Varsinais-Suomen liikkumisen ohjauksen toimenpidesuunnitelma 20212025

Liikkumisen ohjaus?

Liikkumisen ohjauksella edistetään viisasta liikkumista. Tarkoituksena on vaikuttaa liikkumisen määrään, tarpeisiin ja liikkumismuotoihin ihmisten tietoisuuden, asenteiden ja tottumusten kautta. Kun tietoa ja mahdollisuuksia tarjotaan, on helpompi valita toisin. Tarkoituksena on lisätä jo olemassa olevan infrastruktuurin mahdollisimman hyödyllistä ja viisasta käyttöä. Usein tämä tarkoittaa sitä, että pyritään ohjaamaan ihmiset kulkemaan julkisilla, pyöräillen tai kävellen yksityisautoilun sijaan aina, kun se on järkevää ja mahdollista. Yksi liikkumisen ohjauksen keskeisistä tavoitteista on lisätä kestävien kulkumuotojen osuutta liikenteessä.

Liikkumisen ohjaus on yksi liikenteen hallinnan keinoista muun muassa maankäytön suunnittelun, liikenteen hinnoittelun ja liikennepalveluiden kehittämisen ohella. Sen merkitys on tunnistettu viime vuosien aikana yhä vahvemmin.

Aikaisemmat suunnitelmat

Ensimmäinen Varsinais-Suomen liikkumisen ohjauksen toimenpidesuunnitelma valmistui osana liikenne- ja viestintäministeriön ja Liikenneviraston liikkumisen ohjauksen T&K -hankeohjelmaa.

Infograafi: liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa
Kuva: Tiina Liuska

Lisätiedot

.

Paula Väisänen

kestävän liikkumisen asiantuntija
paula.vaisanen@valonia.fi
044 907 5986

Marja Tommola

kestävän liikkumisen asiantuntija
marja.tommola@valonia.fi
040 8328 515