Valonia jatkaa työtä joukkoliikenteen ikäystävällisyyden edistämiseksi, jotta yhä useamman seniori-ikäisen olisi helppo käyttää kestäviä liikkumismuotoja. Turun seudun joukkoliikenne Föli, Turun ammattikorkeakoulu ja Valonia toteuttavat yhteistyössä Ikäystävällisyyden lisääminen joukkoliikenteen digipalveluissa -hanketta.

Hankkeen tavoitteena on tehdä Turun seudun joukkoliikenteen käytöstä mahdollisimman helppoa ja houkuttelevaa ikäihmisille. Palveluiden on tärkeää olla saavutettavia jokaiselle – erityisesti keskitymme digitaalisten palvelujen käytön helpottamiseen ja ikäystävällisyyteen. Samalla autoilevia senioreita kannustetaan kokeilemaan bussia ja siirtymään joukkoliikenteen käyttöön oman auton ratin takaa. 

Fölikaveritoiminta jatkuu innokkaiden vapaaehtoisten vetämänä

Valonian osuus keskittyy erityisesti viime vuonna Turussa aloitetun fölikaveritoiminnan laajentamiseen muihin Föli-kuntiin yhteistyössä Fölin kanssa. Toiminta perustuu siihen, että kokeneet, itsekin seniori-ikäiset joukkoliikenteen käyttäjät neuvovat kokemattomampia matkustajia Fölin ja sen digipalveluiden käytössä. Vapaaehtoiset fölikaverit saavuttivat viime kesänä Turussa ainakin 250 ikäihmistä ja nyt suosittua mallia halutaan laajentaa myös muihin Föli-kuntiin. Toiminnan tavoitteena on madaltaa linja-autolla kulkemisen kynnystä ja innostaa Fölin käyttöön vertaistuen avulla. 

Turun ammattikorkeakoulun vetämän fokusryhmän sekä fölikaveritoiminnan avulla kerätään ikäihmisiltä tietoa siitä, miten palveluiden käytön oppimista voidaan edistää. Reittioppaan ja muiden sähköisten palveluiden käytön ja opastuksen helpottamiseksi luodaan yhdessä senioreiden kanssa tukimateriaalia, joka toimii käyttäjän muistin apuna. Lisäksi Föli rakentaa selkokielisen osion föli.fi-verkkosivuille. Selkokielinen osio joukkoliikennetoimijan verkkosivuilla on kansallisesti ensimmäinen.

Työn tulokset ovat monistettavissa myös muille joukkoliikenneviranomaisalueille. Oppeja mentoroinnista sekä yleisemmin senioreista joukkoliikenteen digipalveluiden käyttäjinä tukitarpeineen pyritään jakamaan laajasti. 

Haluatko fölikaveriksi?

Uusia vapaaehtoisia senioreita etsitään vertaistueksi eli fölikaveriksi Naantalissa, Turussa, Kaarinassa, Liedossa, Raisiossa ja Ruskolla. Haluatko mukaan? Vaatimuksena on vain kertynyttä kokemusta Fölistä matkustajan roolissa sekä kiinnostus vapaaehtoistyöhön. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan!

Piirretty logo, jossa nainen ja mies, vanhuksia, Fölikaverit

Valonian logo

Hankeaika

Hankkeen toteutusaika on 1.3.2022–31.12.2023

Rahoitus

Hanke on saanut Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin myöntämän määrärahan. Rahoitus on osa sosiaali- ja terveysministeriön Kansallista ikäohjelmaa 2030. Määrärahan suuruus on 96 700 euroa, josta Valonian osuus on 15 000 euroa.

Sosiaali ja terveysministeriön logo

Silja Ngobese

projektiasiantuntija
silja.ngobese@valonia.fi
040 184 7083

Olli Haapanen

projektiasiantuntija
olli.haapanen@valonia.fi
040 192 1525

Paula Väisänen

kestävän liikkumisen asiantuntija
paula.vaisanen@valonia.fi
044 907 5986