RESIST-hankkeessa edistetään alueellista sopeutumista ilmastonmuutoksen vaikutuksiin erityisesti kehittämällä luontopohjaisia ratkaisuja ja edistämällä niiden käyttöönottoa vesienhallinnassa niin taajama- kuin maaseutualueillakin.

Hanke tiivistää alueellisten toimijoiden yhteistyötä valumavesien hallinnassa, kun tutkimus ja käytännön toimijat suunnittelevat toimenpiteitä yhdessä. Varsinais-Suomi on mukana edistämässä luontopohjaisten vesienhallintamenetelmien, kuten kosteikkojen ja soiden palauttamista sekä hulevesialtaiden lisäämistä hulevesien viivyttämiseksi ja laadun parantamiseksi.

Ratkaisuja testataan laajoilla pilottialueilla Rauvolanlahteen laskevien ojien alueella Katariinanlaaksossa sekä Orikedon yritysalueella Turussa. Erityisesti kipsihankkeestaan tunnetun Savijoen valuma-alueella Liedossa taas tarkastellaan maa- ja metsätalousalueiden vesienhallinnan mahdollisuuksia. Hankkeessa tuotetaan neuvontamateriaalia hulevesien- ja valumavesien luonnonmukaiseen hallintaan sekä suunnitellaan konkreettisia vesienhallinnan toimenpiteitä hankkeen pilottialueille. RESIST jakaa tietoa ja hyviä käytäntöjä vesienhallinnasta sekä ilmastonmuutokseen sopeutumisesta koko maakunnan alueella ja ohjaa toimijoita tunnistamaan omat vaikuttamismahdollisuutensa – niin maaseutumaisilla kuin kaupunkialueilla.

Hankekumppanit

Varsinais-Suomen osahankkeessa kumppaneina ovat Valonia/Varsinais-Suomen liitto, Turun kaupunki, Turun ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto ja Luonnonvarakeskus.

Varsinais-Suomen kansainvälisiä kumppaneita ovat Ranskan Normandia sekä Kreikan Itä-Makedonia ja Traakia. Koko RESIST-hanke on 13 Euroopan maan ja 56 kumppanin yhteishanke.

Logot: RESIST-hanke ja EU-lippu, Turun yliopisto, Turku AMK, Luke, Turun kaupunki, Valonia, Varsinais-Suomen liitto

Hankeaika

Hankkeen toteutusaika on 1.1.2023–31.12.2027.

Rahoitus

Hanke on saanut rahoitusta Euroopan Horisontti-ohjelmasta. Varsinais-Suomen osakokonaisuuden rahoitus on 2,5 M€.

Tämän hankkeen parissa työskentelevät asiantuntijat

Katariina Yli-Heikkilä

ympäristöasiantuntija
katariina.yli-heikkila@valonia.fi
040 552 2369

Jarkko Leka

vesi- ja luontoasiantuntija
jarkko.leka@valonia.fi
040 197 2265

Silja Ngobese

projektiasiantuntija
silja.ngobese@valonia.fi
040 184 7083

Maiju Oikarinen

viestintävastaava
maiju.oikarinen@valonia.fi
0405299411

Minna Kivimäki

projektipäällikkö
Turun kaupunki
minna.kivimaki@turku.fi

Antti Kaseva

projektipäällikkö
Turun ammattikorkeakoulu
antti.kaseva@turkuamk.fi