Hankkeessa kehitetään kuuden Varsinais-Suomen kunnan – Naantalin, Raision, Maskun, Liedon, Loimaan ja Someron – yritysneuvonnan ilmasto-osaamista ja kannustetaan kuntien yrityksiä vähähiilisyyteen. Koulutusten kautta edistetään kuntien ja yritysten välistä vuoropuhelua ja tiedonjakoa liittyen yritysten päästövähennyskeinoihin ja kestävään liiketoimintaan sekä kannustetaan yhteisiin ilmastotoimiin. Hankkeessa uutuusarvoa tuo yritysneuvojien tunnistaminen kuntien ilmastotyön edistäjinä.

Hanke koostuu kolmesta osasta:

  • Kuntien yrityspalveluista ja elinkeinotoiminnan kehittämisestä vastaavien henkilöiden osaamisen kehittäminen vähähiilisen, kestävän ja kiertotaloutta edistävän elinkeinotoiminnan tukemiseksi
  • Yrityskoulutukset erityisesti pk-sektorin yrityksille liittyen toiminnan päästöjen vähentämiseen sekä kestäviin liiketoimintamalleihin
  • Kuntavaltuutetuille suunnattu koulutus vähähiilistä liiketoimintaa, kiertotaloutta ja kestävää siirtymää edistävästä päätöksenteosta

Kokonaisuus suunnitellaan mukana olevien kuntien tarpeiden pohjalta, mutta koulutukset ovat avoimia myös muille Varsinais-Suomen kunnille ja yrityksille. Koulutuksissa hyödynnetään muissa Varsinais-Suomessa käynnissä olevissa kuntien ja yritysten ilmastotyön edistämishankkeissa (Kaarinan yritysten ilmastoteot, CarbonWise, HNRY, Hiilineutraalit ratkaisut) luotuja työkaluja ja toimintamalleja sekä mm REIVI-hankkeen ja Motivan materiaaleja. Sisältöä suunnitellaan yhdessä kuntien yritysneuvojien kanssa.

Hankkeessa mukana olevat kunnat

Naantalin kaupungin logo
Liedon logo
Someron logo
Valonian logo
Turun ammattikorkeakoulun logo
Varsinais-Suomen Yrittäjät -logo

Hankeaika

Hankkeen toteutusaika on 1.5.2021–30.11.2022.

Rahoitus

Hanke on saanut rahoitusta Ympäristöministeriön Kuntien ilmastohankkeet -avustushausta.

Anna von Zweygbergk

Anna työskenteli Valoniassa ilmastoasiantuntijana huhtikuuhun 2023 asti.

Olli Haapanen

projektiasiantuntija
olli.haapanen@valonia.fi
040 192 1525

Maiju Oikarinen

viestintävastaava
maiju.oikarinen@valonia.fi
0405299411

Matilda Gronow

viestinnän projektityöntekijä
matilda.gronow@valonia.fi
040 592 6610

Miriam Sewón

projektiasiantuntija
miriam.sewon@valonia.fi
040 1258 418