Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015–2020 on määritellyt raamit Valonian työlle ja nyt on aika luoda katsaus ohjelmakauteen kokonaisuutena. Kuuden vuoden aikana ilmastokeskustelussa tapahtui muutos, kun tieteen näyttö ilmastonmuutoksen todellisuudesta ja nopeudesta voimistui entisestään ja aihe nousi muun muassa Pariisin sopimuksen (2015) myötä valtioiden ja kuntien strategioihin. Suomen ilmastotavoitteet kiristyivät, kun tehtiin päätökset kivihiilen poltosta luopumiseen, liikenteen päästöjen puolittamiseen ja hiilineutraaliuteen liittyen. Valonian toimesta meidän ei enää tarvitse perustella sitä, miksi ilmastonmuutos on ongelma, mutta konkreettisiin toimiin tarttumisessa on edelleen paljon työtä.

Raportissa luodaan katsaus toimintakentän muutokseen. Asiantuntijoiden sitaateissa tarkastellaan jatkumoita niin ilmastotyön, vesiensuojelun ja vesihuollon, energia-asioiden, kestävän liikkumisen kuin ympäristökasvatuksenkin näkökulmista. Myös ympäristö- ja ilmastoviestintä on kuuden vuoden aikana noussut yhden kohderyhmän intresseistä läpileikkaavaksi ja mediakentällä keskeiseksi uutisoinnin aiheeksi, mikä on vahvasti vaikuttanut myös Valonian viestintätyöhön.

Lisäksi kunkin teeman osalta luodaan myös lyhyt katsaus vuoteen 2020.

Voit ladata raportin PDF-muodossa alla olevasta upotteesta (oikea yläkulma).

Riikka Leskinen

toimialapäällikkö
riikka.leskinen@valonia.fi
044 907 5995

Jaana Itälä-Laine

erikoissuunnittelija
jaana.itala-laine@valonia.fi
0505546145

Anni Lahtela

projektiasiantuntija
anni.lahtela@valonia.fi
040 631 3856

Maiju Oikarinen

viestintäasiantuntija
maiju.oikarinen@valonia.fi
0405299411

Anna Sampo

viestintäasiantuntija
anna.sampo@valonia.fi
040 197 2257