Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015–2020 on määritellyt raamit Valonian työlle ja nyt on aika luoda katsaus ohjelmakauteen kokonaisuutena. Kuuden vuoden aikana ilmastokeskustelussa tapahtui muutos, kun tieteen näyttö ilmastonmuutoksen todellisuudesta ja nopeudesta voimistui entisestään ja aihe nousi muun muassa Pariisin sopimuksen (2015) myötä valtioiden ja kuntien strategioihin. Suomen ilmastotavoitteet kiristyivät, kun tehtiin päätökset kivihiilen poltosta luopumiseen, liikenteen päästöjen puolittamiseen ja hiilineutraaliuteen liittyen. Valonian toimesta meidän ei enää tarvitse perustella sitä, miksi ilmastonmuutos on ongelma, mutta konkreettisiin toimiin tarttumisessa on edelleen paljon työtä.

Raportissa luodaan katsaus toimintakentän muutokseen. Asiantuntijoiden sitaateissa tarkastellaan jatkumoita niin ilmastotyön, vesiensuojelun ja vesihuollon, energia-asioiden, kestävän liikkumisen kuin ympäristökasvatuksenkin näkökulmista. Myös ympäristö- ja ilmastoviestintä on kuuden vuoden aikana noussut yhden kohderyhmän intresseistä läpileikkaavaksi ja mediakentällä keskeiseksi uutisoinnin aiheeksi, mikä on vahvasti vaikuttanut myös Valonian viestintätyöhön.

Lisäksi kunkin teeman osalta luodaan myös lyhyt katsaus vuoteen 2020.

Voit ladata raportin PDF-muodossa alla olevasta upotteesta (oikea yläkulma).

Kuvassa kooste Valonian keskimääräisestä vuosibudjetista ja keskeisistä luvuista: 27 kuntaa, 53 hanketta.

Riikka Leskinen

toimialapäällikkö
riikka.leskinen@valonia.fi
044 907 5995

Jaana Itälä-Laine

Jaana jäi eläkkeelle Valonian erikoissuunnittelijan työstä syksyllä 2022.

Anni Lahtela

kehittämisasiantuntija

Vapaalla 1.7.2022 alkaen

Maiju Oikarinen

viestintävastaava
maiju.oikarinen@valonia.fi
0405299411

Anna Sampo

viestintävastaava
anna.sampo@valonia.fi
040 197 2257