Hiilineutraali Varsinais-Suomi | Monimuotoinen luonto | Luonnonvarojen kestävä käyttö

Ohjelma 2030 luo raamit kestävän kehityksen työlle Varsinais-Suomessa ja linjaa Valonian toimintaa vuosille 2021–2030. Ohjelma on elävä strategia, jonka etenemistä tarkistetaan ja päivitetään ohjelman aikana. Ohjelman väljä rakenne jättää tilaa maailman muuttumiselle sekä kuntien toisistaan eroaville tarpeille ja lähtökohdille. Valonia vahvistaa kuntien kestävän kehityksen resursseja, linkittää yhteen eri toimialoja sekä vahvistaa kuntien välistä yhteistyötä.

Vuosi 2030 on kansainvälisesti tunnistettu tarkasteluvuosi, johon mennessä on pystyttävä merkittäviin edistysaskeliin sekä ilmastonmuutoksen vastaisissa toimissa, luonnon monimuotoisuuden hupenemisen pysäyttämisessä sekä luonnonvarojen kestävämmässä käytössä. Ohjelman tavoitteet ja toimenpidekokonaisuudet on kytketty alueellisiin, valtakunnallisiin ja EU-tason strategisiin tavoitteisiin.

Voit ladata ohjelman PDF-muodossa alla olevasta upotteesta (oikea yläkulma).

Riikka Leskinen

toimialapäällikkö
riikka.leskinen@valonia.fi
044 907 5995

Jaana Itälä-Laine

Jaana jäi eläkkeelle Valonian erikoissuunnittelijan työstä syksyllä 2022.

Anni Lahtela

kehittämisasiantuntija

Vapaalla 1.7.2022 alkaen

Maiju Oikarinen

viestintävastaava
maiju.oikarinen@valonia.fi
0405299411