Hankkeella halutaan lisätä nuorten ja aikuisten tietoisuutta luonnon monimuotoisuuden merkityksestä ja ekologisen kestävyyden turvaamisesta. Tarkoituksena on luoda toisen asteen oppilaille ja työllistämispalvelujen asiakkaille osallistumisen mahdollisuuksia käytännön luonnonhoitotyöhön sekä aiheesta viestimiseen. Hanke kytkeytyy tiiviisti Varsinais-Suomen Helmikunnat -hankkeeseen. Käytännön töitä tehdään perinneympäristöissä ja muissa luonnonhoitotöiden kohteissa. 

Hankkeen aikana kokeillaan toisen asteen koulutukseen ja työllistämispalvelujen toimintaan sopivaa, uudenlaista oppimiskokonaisuutta. Yhteistyössä hankekumppaneiden kanssa luodaan paikallinen oppimisympäristö luonnon monimuotoisuudesta ja sen vaalimisesta. Paikallisuus sekä poikkeuksellinen yhteistyö lisäävät kuntien mahdollisuuksia luonnonhoitotöiden toteuttamiseen oppilaitosten ja kuntien työllistämiskeskusten kanssa ja malli on toteutettavissa samankaltaisena myös muualla.

Kokonaisuus koostuu erilaisista työvaiheista:

 • perehdytystä aiheeseen maastokävelyillä,
 • käytännön kenttätöitä luonnonhoitokohteissa sekä
 • viestintäsisältöjen tekemistä

Viestinnästä kiinnostuneet osallistujat pääsevät tekemään viestintämateriaalia aiheesta kunnille ja sitä kautta kuntalaisille. Viestintä onkin keskeinen osa hanketta, tavoitteena on kannustaa osallistujia ja kuntalaisia pohtimaan omaa suhtautumistaan luontoon ja sen monimuotoisuuteen.

Hankkeen tavoitteena on lisätä tietoa luonnon monimuotoisuuden merkityksestä sekä luonnonhoidon työtavoista eri kohderyhmien keskuudessa. Olennaista on, että viesti tulee uudenlaisesta näkökulmasta ja että myös kunnille konkretisoituu luonnonhoitotöiden ja uudenlaisen yhteistyön mahdollisuudet. Toivottavaa on, että kunnat voivat toteuttaa paikallisia luonnonhoitotöitä jatkuvana toimintana, yhteistyössä yli toimialojen.

Hankkeen yhteistyökumppanit

Hanke toteutetaan yhteistyössä Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion, Kaarinan lukion, ammattiopisto Livian ja Salon työllistämispalveluiden kanssa. Valonian vastuulla on hankkeen koordinointi sekä suunnittelu- ja asiantuntijatyö.

Kaarinan lukion logoTurun suomalaisen yhteiskoulun lukion logo

Logossa palapelin palat kuvaamassa yhteistyötä: suurennuslasi (tutkimus), älypuhelimessa haastettelutilanne (viestintä), ihmsihahmoja ja puhekuplassa lehti (keskustelu, vuorovaikutus) sekä käsi, jossa multaa ja verso (luonnonhoito).
Valonian logo

Hankeaika

Hankkeen toteutusaika on 1.9.2021–31.12.2022.

Rahoitus

Hanke on saanut rahoitusta Keski-Suomen ELY-keskuksen ympäristökasvatuksen ja -valistuksen avustushausta

Ammattiopisto Livian logo
Salon kaupungin ja Waltin logot

Täällä ei ole vielä mitään.

RSS Lumoa yhteistyönä -hankkeen viimeisimmät mediaosumat

 • Järvelän kosteikon kunnostustoimista on saatu lupaavia tuloksia 18.7.2022
  Valonia ja luonnonhoitotöistä mukana olevat seitsemän kuntaa omilla alueillaan. Hanke alkoi Kaarinassa suunnittelulla, jossa asetettiin kaksi tavoitetta: osmankäämin poisto kosteikon umpeen kasvamisen ehkäisemiseksi sekä kalastoselvitys. Vuoden 2021 loppukesästä suoritettiin
  Kaarina-lehti
 • Haittakasveja pussitettiin Kuninkojan koskialueella lukiolaisten voimin 1.6.2022
  Valonian koordinoimaa Lumoa yhteistyönä hanketta. Tarkoituksena on lisätä tietoisuutta luonnon monimuotoisuudesta ja sen eteen tehtävästä työstä. Käytännön työtä ovat olleet mukana toteuttamassa Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion ensimmäisen vuoden opiskelijat. Näitä töitä
  Aamuset
 • Aamuset - näköislehti s. 2 1.6.2022
  Valonian koordinoimaa Lumoa yhteistyönä hanketta. Tarkoituksena on lisätä tietoisuutta luonnon monimuotoisuudesta ja sen eteen tehtävästä työstä. Käytännön työtä ovat olleet mukana toteuttamassa Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion ensimmäisen vuoden opiskelijat. Näit: ä
  Aamuset - näköislehti
 • Turun Sanomat - näköislehti s. 10 20.5.2022
  Jussi Aaltonen Valoniasta pohtii Karhunojan äärellä, jossa kunnostustöitä tehtiin tiistaina ja keskiviikkona. Lisäksi runkojen pidättä: lehdet ovat ravintoa pohjaeläimille, jotka puolestaan ovat ravintoa kaloille. Puut vaikuttavat myös veden virtausnopeuteen ja siihen, lähteekö
  Turun Sanomat - näköislehti
 • Paimion Karhunojaan lisätään puunrunkoja – "Harva tietää, mikä tässä on ideana" 19.5.2022
  Valoniasta pohtii Karhunojan äärellä, jossa kunnostustöitä tehtiin tiistaina ja keskiviikkona. Lisäksi runkojen pidättämät lehdet ovat ravintoa pohjaeläimille, jotka puolestaan ovat ravintoa kaloille. Puut vaikuttavat myös veden virtausnopeuteen ja siihen, lähteekö puro
  Turun Sanomat

Tämän hankkeen parissa työskentelevät asiantuntijat

Miriam Sewón

projektiasiantuntija
miriam.sewon@valonia.fi
040 1258 418

Silja Ngobese

projektiasiantuntija
silja.ngobese@valonia.fi
040 184 7083

Anna Sampo

viestintävastaava
anna.sampo@valonia.fi
040 197 2257

Maiju Oikarinen

viestintävastaava
maiju.oikarinen@valonia.fi
0405299411