Julkisiin hankintoihin käytetään Suomessa vuosittain noin 35 miljardia euroa, mikä on keskimäärin 16 % bruttokansantuotteesta. Hankinnoilla vaikutetaan merkittävästi esimerkiksi aluetalouteen ja ilmastopäästöjen kehitykseen pitkällä aikavälillä. Osaavilla hankinnoilla voidaan edistää uudenlaisten, kestävien ratkaisujen syntymistä.

Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus KEINO on osa hallitusohjelman toteutusta, jonka toimintaa ohjaa ja rahoittaa Työ- ja elinkeinoministeriö. KEINO tukee ja auttaa julkisia hankkijoita kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen kehittämisessä.

Paikalliset muutosagentit auttavat hankintayksiköitä konkreettisissa kysymyksissä

Osaamiskeskuksen paikallisena yhteyspisteenä toimivat KEINO-muutosagentit, jotka tuovat KEINOn toimintaa ja tukea lähemmäksi alueen hankintayksiköitä. Varsinais-Suomen muutosagenttina on vuodesta 2019 alkaen toiminut Valonian Riikka Leskinen.  Alueellinen KEINO-muutosagentti auttaa  hankintayksiköitä konkreettisissa kysymyksissä, tieto- tai koulutustarpeissa sekä verkostoitumisessa. Tavoitteena on myös vahvistaa hankintojen roolia strategisena työkaluna.

Ota yhteyttä, mikäli haluat tietoa hankintoihin liittyvistä ajankohtaisista asioista Varsinais-Suomessa.

Hankeaika

1.1.2019 – jatkuu

Rahoitus

Toiminta on osa KEINO-osaamiskeskuksen toimintaa, jota rahoittaa työ- ja elinkeinoministeriö

Riikka Leskinen

toimialapäällikkö
riikka.leskinen@valonia.fi
044 907 5995