Valonia toteuttaa alueellista energianeuvontaa Varsinais-Suomen alueella. Energiavirasto kilpailutti keväällä 2019 maakunnittain toimijan, joka edistää energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian hyödyntämistä neuvonnan keinoin neljän vuoden ajan. Valonia tarjosi vastaavalla rahoituksella neuvontaa myös vuonna 2018. Maksutonta energianeuvontaa tarjotaan kuluttajille, kunnille ja pk-yrityksille.

Alueellinen energianeuvonta antaa tietoa:

  • kuluttajien arjen energiankäytöstä, lämmitysjärjestelmän vaihtamisesta ja aurinkosähkön hankinnasta
  • kuntien ja pk-yritysten energiatehokkuussopimuksista
  • energiatehokkuuden parantamisesta, energiakatselmustoiminnasta ja uusiutuvan energian kuntakatselmuksista

Valonia järjestää toiminnan puitteissa mm. energiatilaisuuksia erilaisista teemoista. Olemme myös järjestäneet aurinkosähkön yhteishankintoja Mynämäellä ja Somerolla. Energianeuvonnassa hyödynnetään pääosin Motivan energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian työkaluja ja materiaaleja.

 

Ajankohtaista energianeuvonnassa juuri nyt – öljylämmityksestä luopumiseen tarjolla rahallista tukea!

Tarkemmin voit perehtyä teemaan tutustumalla 9.9.2020 järjestetyn webinaarin Öljytön lämmitys 2025 – avustukset tehokkaaseen käyttöön materiaaleihin:

Hankkeen uutiset ja materiaalit

tapahtumat

muuta materiaalia ja lisätietoa

Asiaa energiasta – valtakunnallisen kuluttajien energianeuvonnan palvelu Facebookissa

Oletko kiinnostunut aurinkosähkön hankinnasta? Lisätietoa järjestelmän valinnasta ja Motivan kilpailuttamasta hankinnasta

Olisiko jo aika luopua öljylämmityksestä? Tutustu Ekokumppaneiden Pirkanmaalla toteuttamaan Pientalot öljystä uusiutuviin -kampanjaan, jossa tietoa mm. vaihtoehdoista, lämmitysjärjestelmän hankkimisesta ja kannattavuuslaskiri.

Taloyhtiöille tekoälyneuvontaa energia-asioista Motivan julkaisemassa Energia-assari -palvelussa. Tekoälybotti vastaa muun muassa lämmitykseen ja ilmanvaihtoon, energia-avustuksiin ja energiatodistuksiin liittyviin kysymyksiin sekä ohjaa kysyjät tarkemman tiedon lähteille www.motiva.fi/taloyhtiot

Tämän hankkeen parissa työskentelevät asiantuntijat

Liisa Harjula

energia-asiantuntija

Poissa 31.12.2021 saakka