Kuntien velvoite valmistella kunta- tai aluekohtainen ilmastosuunnitelma astui voimaan 1.3.2023. Lain mukaan ilmastosuunnitelman tulee sisältää kunnan ilmastotavoitteen, toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi, tiedot kasvihuonekaasupäästöjen kehityksestä kunnassa ja tiedot suunnitelman toteutumisen seurannasta. Ilmastosuunnitelman hyväksyy kunnanvaltuusto ja se tulee valmistella viimeistään ensi valtuustokaudella. 

Ympäristöministeriö on avannut avustushaun kuntien ilmastosuunnitelmien valmistelua varten. Avustuksen määrä on enintään 45 000 €/kunta ja sillä voidaan kattaa 100 % ilmastosuunnitelman kustannuksista. Ensimmäisessä avustushaussa haettavissa oleva avustusraha on tarkoitettu kunnille, joilla ei vielä ole olemassa tai valmistelussa olevaa ilmastosuunnitelmaa 

Kuntien kannattaa yhdistää voimansa – avustus mahdollistaa kuntalaisten osallisuutta 

Ilmastosuunnitelma voidaan toteuttaa alueellisena kuntien yhteistyönä. Alueellisessa ilmastosuunnitelmassa jokainen kunta saa oman avustusrahansa, esimerkiksi kahden kunnan ilmastosuunnitelman enintään 90 000 €, mutta yksi kunta on päävastuussa avustuksen hakemisesta. Alueellisissa ilmastosuunnitelmissa tulee olla määriteltynä jokaiselle kunnalle lain vaatimat yksityiskohdat ja se tulee hyväksyä jokaisessa kunnanvaltuustossa erikseen.  

Avustusta voidaan käyttää lakimääräisten velvoitteiden lisäksi muun muassa sidosryhmien, kuten kuntalaisten, yrittäjien tai kunnan päättäjien mukaan ottamiseksi ilmastosuunnitelman valmisteluun esimerkiksi työpajojen tai kyselyiden kautta, ilmastomuutokseen sopeutumisen tähtäävien toimenpiteiden valmisteluun ja ilmastosuunnitelman viestintään. Ilmastosuunnitelmaan voidaan yhdistää myös esim. muita ympäristöasioita tai sosiaalisen kestävyyden näkökulmia. Ympäristöministeriön avustusta ei kuitenkaan voida käyttää tähän työhön. Hankkeen kesto on rajattu kahteen vuoteen ja avustuksella toteuttava ilmastosuunnitelma on hyväksyttävä kunnanvaltuustossa tämän valtuustokauden loppuun mennessä.

Lisää tietoa ilmastolain vaatimuksesta liittyen ilmastosuunnitelmiin (Laki ilmastolain muuttamisesta 108/2023)  

Ympäristöministeriön ohjeet ja vaatimukset avustuksen hakemiseksi ja saamiseksi  

Apua suunnitelman tekoon ja avustuksen hakuun

Ympäristöministeriö on valmistellut oppaan kunnan ilmastosuunnitelman valmisteluun. Oppaasta ja ilmastolain vaatimuksista on mahdollista kuulla enemmän ministeriön tilaisuuksissa:

Katso kaikki tilaisuudet ja lisätiedot ministeriön sivuilta.

Ronja Ryyppö

energia-asiantuntija
ronja.ryyppo@valonia.fi
040 7290 020