Jaana Itälä-Laine jäi tänä syksynä eläkkeelle tehtyään usean vuosikymmenen mittaisen työn Varsinais-Suomen kestävän kehityksen työn edistämiseksi. Jaana on ollut merkittävä osa Valonian tiimiä jo alusta saakka, kun kunnat 1990-luvulla käynnistivät Varsinais-Suomen kestävän kehityksen agendatyön. Tässä kohtaa onkin ehkä sopivaa palata siihen, mistä kaikki alkoi.

Yhteinen tarve toi kunnat yhteen – näin Valonia sai alkunsa

Rio de Janeirossa vuonna 1992 järjestettiin YK:n ympäristö- ja kehityskokous, jonka tuloksena 160 valtiota allekirjoitti Agenda 21 -asiakirjan, eli maailmanlaajuisen toimintaohjelman kestävän kehityksen saavuttamiseksi. Agenda 21:n yhtenä tavoitteena oli, että kunnissa laaditaan oma kestävän kehityksen toimintaohjelma, eli paikallinen Agenda 21. Varsinais-Suomessa työtä tehtiin alusta asti kuntien yhteistyönä, kun joukko kuntien ympäristöviranhaltijoita ja projektityöntekijöitä ryhtyi toimeen. Vuoden 1996 aikana käytännön toiminta monissa kunnissa sai vauhtia, ja syksyllä 1996 kaikkiin Varsinais-Suomen kuntiin lähetettiin paikallisagendan toteuttamiseksi suunnitelma, joka sisälsi yleiset tavoitteet liittyen kolmeen yhdessä valittuun teemaan: ympäristötietoisuuteen, vesiensuojeluun ja liikenteeseen.

Kun hanke suunnitelman toteuttamiseksi käynnistyi helmikuussa 1997, oli mukaan ilmoittautunut jo 18 varsinaissuomalaista kuntaa. Juhlallinen käynnistystilaisuus järjestettiin Liedossa, missä juhlapuheen piti ympäristöministeri Pekka Haavisto. Tilaisuudessa kunnat allekirjoittivat Varsinais-Suomen kuntien yhteisen Agenda 21 -julistuksen.

Kartta jossa on Agenda21-julistuksen allekirjoittaneet kunnat vuonna 1997: Uusikaupunki, Laitila, Mynämäki, Mietoinen, Askainen, Nousiainen, Masku, Vahto, Rusko, Pöytyä, Raisio, Naantali, Turku, Lieto, Paimio, Piikkiö, Kaarina, Parainen

Varsinais-Suomen kuntien yhteinen Agenda 21 -julistus

Me Varsinais-Suomen alueen kuntien edustajina olemme tietoisia siitä, että ihmisen nykyinen toiminta on uhka kaikille maapallon asukkaille. Toimintojamme on muutettava kestävämpään suuntaan. Vain se turvaa ihmisille, eläimille ja kasveille tulevaisuuden. Kestävän kehityksen toteuttamiseksi tarvitaan toimintaa niin paikallisesti kuin maailmanlaajuisestikin.

Jokainen ihminen on vastuussa yhteisen ympäristömme hyvinvoinnista. Jokainen tekomme ja päätöksemme – kotona, vapaa-aikana, työpaikalla, vaikuttaa maapallon tulevaisuuteen, joko myönteisesti tai kielteisesti.

Me Varsinais-Suomen kunnat olemme ottaneet vakavasti Rio de Janeirossa 1992 hyväksytyn Agenda 21 -haasteen. Sitoudumme edistämään toimintaamme kestävän kehityksen suuntaan. Päämääränämme on luoda Varsinais-Suomen erityispiirteet huomioon ottava alueellinen Agenda 21 -toimintaohjelma.

Tämä julistus vahvistaa ensi vuosisadalle jatkuvan pitkäaikaisen toiminnan. Kyse on toimintatapojen ja päätöksenteon kokonaisvaltaisesta muutoksesta kohti kestävää kehitystä kaikkine ulottuvuuksineen.

Vuonna 1997 perustettiin työtä ohjaava johtoryhmä sekä neljä kuntien yhteistä teemaryhmää kunkin teeman toimenpiteitä ja tavoitteita edistämään. Työtä koordinoi Turun kaupungin osana toimiva Agendatoimisto, jonka projektityöntekijänä Jaana Itälä-Laine toimi. Seuraavina vuosina kunnissa toiminta oli aktiivista – niin kuntien toimesta kuin kuntayhteistyön osalta: järjestettiin lukuisia koulutuksia ja teemaviikkoja, käynnistettiin vesiensuojeluhankkeita ja valmisteltiin maakunnallista energiastrategiaa. Jaettiin energiansäästövinkkejä, pohdittiin kestäviä hankintoja ja palkittiin ympäristötyössä ansioituneita yrityksiä.

Jaana työskenteli aktiivisena ja keskeisenä henkilönä Agendatoimistossa ja myöhemmin Valoniassa alusta lähtien aina näihin päiviin. Jaanan rooli erityisesti kestävän kehityksen ohjelmatyössä, ympäristökasvatuksen hankkeissa, Vihreä Lippu –ohjelman edistämisessä ja kestävän kuluttamisen teemoissa oli merkittävä. Hän oli aktiivinen myös kansallisissa verkostoissa ja kiitoksia hänen työstään kestävän kehityksen edistämiseksi virtasi Varsinais-Suomen ulkopuoleltakin.

Ympäristökasvatuksen kummipuisto Vätinpuistoon Turkuun

Konkreettiseksi kiitokseksi ja muistoksi Jaanan panoksesta Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja ympäristökasvatustyön edistämiseen valonialaiset tekivät yhteistyösopimuksen Turun kaupungin kanssa kummikohteesta. Jaanan kunniaksi otettiin hoitoon Turun Raunistulassa Vätinpuistossa sijaitseva kohde, joka nimettiin Ympäristökasvatuksen kummikedoksi. Keto sijaitsee lähellä kouluja ja päiväkoteja ja ajatuksena on, että kohde toimii kaikkien yhteisenä ympäristökasvatuksen alueena. Kummiketoa hoidetaan jatkossa monipuolisella yhteistyöllä Valonian johdolla esimerkiksi oppilaiden, asukkaiden ja muiden kiinnostuneiden kanssa – vuosittain kedolla voidaan järjestää esimerkiksi luonnonhoitotalkoita.

Maailma ei ole vielä valmis ja kestävän kehityksen tavoitteet ovat edelleen saavuttamatta. Hyvä kuntayhteistyö toimii kuitenkin edelleen pohjana, kun jatkamme työtä paikallisella tasolla globaalien kestävyyshaasteiden ratkaisemiseksi. Kiitämme Jaanaa lämpimästi ja jatkamme eteenpäin hänen viitoittamallaan tiellä.

ihmisiä ryhmäkuvassa ulkoiluvaatteissa kalliolla, taustalla metsää
Puutalon kuisti, jossa koristelasi-ikkunat, kuistilla istuu ihmisiä pöytien äärellä

Riikka Leskinen

toimialapäällikkö
riikka.leskinen@valonia.fi
044 907 5995