Nyt jo kolmas Kunta-Helmi -erityisavustushaku kuntien luontokohteiden kunnostustöihin aukeaa syyskuussa. Lisäksi avustuksia tarjotaan erityisesti järjestöille ja yhdistyksille Järjestö-Helmi -avustuksena. Avustushakua hallinnoi Uudenmaan ELY-keskus ja hakuaika on 15.9.-31.10.2022. Kuntia ja yhdistyksiä kannustetaan muodostamaan hankekumppanuuksia ja ulottamaan kunnostuksia useisiin eri Helmi-elinympäristöohjelman teemoihin, joita ovat soiden suojelu ja ennallistaminen, lintuvesien ja kosteikkojen kunnostaminen, perinnebiotooppien hoito, metsäisten elinympäristöjen hoito ja pienvesien ja rantaluonnon kunnostus. Helmi-ohjelma on käynnissä jo kolmatta vuotta ja osa kunnostuksista on valmistunut. Kokemuksia kunnostuksista, vinkkejä hankesuunnitteluun sekä taustatietoja eri elinympäristöjen hoidosta tarjotaan syksyllä webinaarisarjassa.

Valonian ja seitsemän kunnan yhteinen Varsinais-Suomen Helmikunnat -hanke on ollut erinomainen esimerkki toimivasta yhteistyöhankkeesta.

Webinaarisarja koostaa kuntien tekemää luonnonhoitotyötä

Syksyllä järjestämme eri elinympäristöteemoihin keskittyvät tunnin mittaiset webinaarit kaikille aiheesta ja rahoitusmahdollisuuksista kiinnostuneille. Jokaisessa tilaisuudessa perehdytään tietyn elinympäristön erityispiirteisiin, kunnostamiseen ja hoitoon asiantuntijaluennon avulla. Lisäksi kyseisiä elinympäristöjä kunnostaneet kunnat kertovat kokemuksiaan kunnostustoimista sekä hankerahoituksella toimimisesta. Syksyllä on avautumassa kunnille ja järjestöille eri elinympäristöjen kunnostamiseen ja hoitoon useita rahoitusmahdollisuuksia, joita myös esitellään tapahtumien yhteydessä.

Aikataulu ja ohjelma on alustava ja pidätämme oikeudet muutoksiin. Webinaarien tarkempi ohjelma ja osallistumislinkit Teams-ohjelmalla osallistumiseen julkaistaan elokuussa. Aamukahvitilaisuudet pidetään klo 9–10 eikä niihin tarvitse erillistä ilmoittautumista.

  • To 1.9.2022 Perinnebiotooppien kunnostaminen ja hoito
  • To 8.9.2022 Metsäiset elinympäristö, niiden kunnostaminen, hoito ja suojelu
  • To 15.9.2022 Pienvedet ja rantaluonto sekä Kunta- ja Järjestö-Helmen hakuinfo (haku auki 15.9.-31.10.2022) 
  • To 22.9.2022 Lintuvedet ja kosteikot sekä info vesien- ja merenhoidon avustushausta (haku auki 18.10.-30.11.2022) 
  • Ti 4.10.2022 Soiden suojelu ja ennallistaminen sekä info maa- ja metsätalouden vesienhallinnan edistämisen avustushausta (haku auki 18.10.-30.11.2022) 

Luonnonhoitotöitä tehtiin uudenlaisella yhteistyöllä – myös ympäristökasvatus on hyvä huomioida hauissa

Kevään aikana helmikohteilla on tapahtunut paljon. Lumoa yhteistyönä: kunnat, oppilaitokset ja työllistämispalvelut luonnon monimuotoisuutta vaalimassa -hankkeessa toisen asteen opiskelijat ja työllisyyspalvelujen asiakkaat ovat päässeet oppimaan luonnon monimuotoisuudesta ja tekemään käytännön luonnonhoitotöitä kuntien mailla. Esimerkiksi Salossa Salon lukion opiskelijaryhmä kävi Kirjolan kedolla haravoimassa, keräämässä roskia ja poistamassa vesakkoa. Salon työllistämispalvelujen Waltti-ryhmä on jatkanut hoitotoimenpiteitä Kylänlapsenpuiston kedolla ja Somerikon niityllä. Turussa ja Kaarinassa lukiolaiset ovat tehneet mm. vieraslajitorjuntaa ja purokunnostuksia.

Kaarinan Järvelän kosteikolla tehtiin lintujen pesintäkauden jälkeen loppukesällä 2021 osmankäämin jyrsintää ja murskausta. Hoidon tuloksia on kevään aikana seurattu linnustoselvityksen avulla ja tänä keväänä kosteikolla on havaittu ennätysmäärä pesiviä lintuja. Järvelästä ja muilta kohteilta lukioiden sekä Ammattiopisto Livian opiskelijat ovat tehneet myös viestintää kuntien somekanaviin sekä mm. paikallislehteen.

Erilaiset yhteistyömallit ja ympäristökasvatusnäkökulma kannattaakin pitää mielessä myös tulevan syksyn hakuja ajatellen. Etenkin lukioissa vastaanotto on ollut positiivista: oppilaat ovat saaneet biologian kurssilla syventää oppimaansa käytännön hommissa ja pohtineet kurssitöissään hoitotöiden merkitystä. Ympäristökasvatushengessä pystytettiin myös lapsikävijöitä ajatellen kyltti Uudenkaupungin Kankareenhaan kedolle.

Kuvassa puuhun kiinnitetty kohdekyltti, taustalla polku sekä ketomaisemaa, jossa mm. kataja.

Katariina Yli-Heikkilä

ympäristöasiantuntija
katariina.yli-heikkila@valonia.fi
040 552 2369