Nyt käynnistyy ilmastotyön supersyksy!

Varsinais-Suomessa valmistellaan parhaillaan maakunnallista ilmastotiekarttaa vuoteen 2030. Tiekartassa tunnistetaan vaikuttavimpia toimenpiteitä alueella ja tarvittavia ratkaisuja niiden aikaansaamiseksi. Tiekarttatyötä vauhditetaan muun muassa maakunnan toimijoiden toiveita, tavoitteita ja ajatuksia kokoavan webinaarisarjan avulla syyskuussa. Kaikille avoimiin tilaisuuksiin ovat tervetulleita mukaan niin kunnat, yritykset kuin kuntalaisetkin. Webinaarikeskusteluiden anti sisällytetään tiekarttaprosessiin.

Ilmastotyön supersyksy ei kytkeydy kuitenkaan ainoastaan tiekarttatyöhön, vaan useat eri organisaatiot tarjoavat kiinnostavia avauksia ilmastotyöhön eri kanteilta. Webinaarien lisäksi supersyksy pitää sisällään muun muassa kuntien yhteisen ilmastotapaamisen. Syksyn monipuolinen kattaus ilmastoasiaa on koottu Ympäristö Nyt -sivustolle.

Webinaarisarjan teemoina uusiutuva sähköntuotanto, öljylämmityksestä luopuminen, maankäyttö sekä liikenteen ratkaisut

Ensimmäisessä Varsinais-Suomen ilmastowebinaarissa 2.9.2020 keskustellaan maakunnan tahtotilasta ja suunnitelmista uusiutuvan sähköntuotannon lisäämiseksi ja omavaraisuuden kasvattamiseksi. Nykyään vain 20 % Varsinais-Suomessa käytetystä sähköstä tuotetaan maakunnan alueella. Voisiko tuotantoa lisätä – voisiko maakunta olla jopa omavarainen uusiutuvan sähkön tuottaja? Mikä on kuntien, yritysten tai kuntalaisten rooli kokonaiskuvassa ja miten ryhdytään sanoista tekoihin? Tilaisuudessa aihetta ovat kommentoimassa mm. Turku Energian toimitusjohtaja Timo Honkanen, Marttilan kunnanjohtaja Carita Maisila sekä Valmet Automotiven vastuullisuuspäällikkö Jaana Hänninen. Ilmoittauduthan mukaan viimeistään ma 31.8.2020.

Seuraavassa webinaarissa keskiviikkona 9.9. pohditaan, kuinka kiihdyttää oikeudenmukaista siirtymää pois öljylämmityksestä. Hallitusohjelman tavoitteena on, että öljylämmityksestä luovutaan Suomessa 2030 -luvun alkuun mennessä, ja kunnissa ja muissa julkisen sektorin kiinteistöissä öljylämmityksestä tulisi luopua jo vuoteen 2025 mennessä. Webinaarissa pureudutaan vaihtoehtoisiin lämmitysmuotoihin sekä saatavilla oleviin tukiin ja energia-avustuksiin. Aiheen pariin eri näkökulmista johdattelevat muun muassa Laitilan tekninen johtaja Mika Raula, Pirkanmaan ELY-keskuksen ryhmäpäällikkö Vesa-Pekka Heikkilä sekä Motivan asiantuntija Teemu Kettunen. Ilmoittautuminen päättyy maanantaina 7.9.

Kahden viimeisen seminaarin ohjelma tarkentuu vielä myöhemmin, mutta teemat ovat selvillä ja ilmoittautuminen auki.

Supersyksy tarjoaa osallistumismahdollisuuksia ja huipentuu ilmastotiekartan julkistukseen

Webinaarisarjalla halutaan tavoittaa monenlaisia toimijoita ja näkökulmia tiekarttatyötä varten. Alkuvaiheessa työn tarkoituksena on sovittaa näkökulmat yhteiseksi tahtotilaksi ja innostaa eri tahoja mukaan esimerkkien voimalla. Aihe koskettaa kaikkia ja ilmastotekoihin on helpompi lähteä mukaan, kun taustalla on suuri joukko toimijoita niin maakunta- kuin kuntatasolta aina yrityksiin, yhdistyksiin ja kuntalaisiin saakka. Kesän aikana on julkaistu eri toimialojen valtakunnallisia tiekarttoja – maakunnallinen suunnitelma täydentää niitä ja antaa mahdollisuuden keskittyä alueellisiin erityispiirteisiin: miten me juuri täällä voimme tehokkaimmin toimia.

Ilmastotiekarttatyötä ohjaavana asiantuntijaryhmänä toimii Varsinais-Suomen maakunnallinen ilmastovastuujaosto. Eri toimijoiden ja tahojen yhteisesti työstämä ilmastotiekartta avataan kommentoitavaksi marraskuussa ja supersyksy huipentuu ilmastotyön tulevia suuntaviivoja määrittelevän tiekarttaluonnoksen julkaisuun joulukuussa. Seuraavassa vaiheessa keskitytään konkretiaan ja luodaan myös tarkemmat aikatauluraamit etenemiselle.

Webinaarisarjan järjestävät Valonia, Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Varsinais-Suomen liitto / Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia 2019–2024 (Canemure) -hanke.

Liisa Harjula

energia-asiantuntija
liisa.harjula@valonia.fi
040 1820 412

Riikka Leskinen

toimialapäällikkö
riikka.leskinen@valonia.fi
044 907 5995