Valonian Kohti parempia hankintoja -koulutuskokonaisuus päättyi elokuun lopussa. Kolmiosainen koulutussarja järjestettiin kevään ja kesän 2021 aikana. Koulutukseen ilmoittautui lähes 60 kuntien viranhaltijaa, jotka tekevät hankintoja oman toimensa ohessa. Koulutuksen materiaalit ovat nyt kaikkien saatavilla! 

Jokainen hankinta on mahdollisuus vaikuttaa

Hankinnat liittyvät kaikkeen kunnan toimintaan ja niiden osuus on jopa yli puolet kunnan budjetista. Kunnilla on hankintojen kautta alueellaan merkittävä ostovoima ja vaikuttamismahdollisuus. Jokainen hankintapäätös kuluttaa paitsi kunnan verovaroja, vaikuttaa myös muun muassa työllisyyteen, ilmastopäästöihin, markkinoiden toimivuuteen, kiertotalouteen sekä uudenlaisten palveluiden kehittymiseen. Vuonna 2015 Suomen julkisten hankintojen hiilijalanjälki vastasi noin viidennestä Suomen kulutusperusteisesti lasketuista kasvihuonekaasupäästöistä.

Hankintoja tehdään kunnissa monilla eri toimialoilla, mutta hankintoihin liittyvää osaamista ei useinkaan päivitetä johdonmukaisesti. Nyt järjestetty koulutus oli suunnattu erityisesti varsinaissuomalaisten kuntien keskijohdolle ja henkilöille, jotka tekevät hankintoja oman toimensa ohessa.  Osallistujat edustivat 15 eri varsinaissuomalaista kuntaa ja osallistujien toimialajakauma oli monipuolinen aina taloushallinnosta ICT-palveluihin ja teknisestä sektorista ruokapalveluihin.

Ensimmäisessä koulutuksessa toukokuussa keskityttiin hankintojen johtamiseen ja hankintalakiin sekä siihen, miksi hankintoja kannattaa tehdä paremmin ja mihin keskittyä. Toisella koulutuskerralla kesäkuussa keskiössä olivat hankintojen valmistelu, kilpailutus ja seuranta, kolmannella kerralla taas erityisesti kestävät hankinnat, hankintojen vaikuttavuus sekä se, miten erilaiset toimintaympäristömuutokset tulevat näkymään hankinnoissa.

Kohti parempia hankintoja -koulutus oli varsinaissuomalaisten kuntien edustajille maksuton. Kouluttajana toimivat Valonian toimialapäällikkö Riikka Leskinen sekä hankinta-asiantuntija Mia Koljonen Ju-Ha Consulting Oy:stä. Koulutuskokonaisuus järjestettiin osana Circwaste – Kohti kiertotaloutta -hanketta sekä Valonian työtä Keino-osaamiskeskusken alueellisena kestävien hankintojen muutosagenttina.

Kuntien hankinta-asiantuntijat ovat tiivistäneet yhteistyötään

Varsinais-Suomen kuntien hankinta-asiantuntijat ovat viime aikoina lisänneet hankintoihin liittyvää keskinäistä keskusteluaan ja kehittävää yhteistyötään alueellisen hankinta-asiantuntijoiden verkoston kautta. Verkosto kokoontuu Valonian kutsumana joka toinen kuukausi. Vapaamuotoisissa tapaamisissa asiantuntijat jakavat osaamistaan, saavat vertaistukea, tutustuvat kollegoihinsa ja suunnittelevat tarpeen tullen yhteisiä kehitysponnistuksia. Valonia järjestää verkostolle myös syventäviä infoja ajankohtaisista aiheista, joita ovat viime aikoina olleet esimerkiksi puhtaiden ajoneuvojen direktiivi, hankinnoilla työllistäminen sekä riskienhallinta.

Verkostotyö on osa kansallisen kestävien ja innovatiivisten hankintojen Keino-osaamisverkoston alueellista työtä, jota koordinoidaan Valoniassa. Mikäli haluat mukaan verkoston toimintaan, ota yhteyttä Riikka Leskiseen.

Anni Lahtela

kehittämisasiantuntija

Vapaalla 1.7.2022 alkaen

Riikka Leskinen

toimialapäällikkö
riikka.leskinen@valonia.fi
044 907 5995

Circwaste-logo sekä EU-lippu logo tunnuksella LIFE15 IPE FI 004. Teksti: Circwaste-hanke saa EU:lta rahoitusta, jolla hankkeen materiaalit on tuotettu. Materiaaleissa esitetty sisältö edustaa kuitenkin ainoastaan hankkeen omia näkemyksiä, joista EU:n komissio ei ole vastuussa.